Havárie vodovodu dnes uzavřela ulici Gajdošovu od Táborské ke Staré osadě

10. 9. 2019

Dnes v brzkých ranních hodinách došlo k havárii na vodovodním řadu na ulici Gajdošova před křižovatkou s ulicí Jamborova.  Havárie zapříčinila přerušení dodávek vody pro 14 nemovitostí. Náhradní zásobování je zajištěno přistavením cisteren. Vlivem vytékající vody došlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky v délce cca 15 metrů. Vzhledem k rozsahu havárie spolupracují Brněnské vodárny a kanalizace při řešení dopravní situace s Policií ČR a Dopravním podnikem města Brna.

Ráno začaly výkopové práce. Po jejích ukončení už je znám přesný rozsah havárie. V poledne začali pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací opravovat vlastní havárii vodovodu. Pokud se nevyskytnou komplikace, bude dodávka vody obnovena ještě v průběhu dnešního dne. Po opravení havárie vodovodu bude nutné spravit také jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Předpokládané ukončení prací, při optimálním stavu a průběhu prací, je čtvrtek odpoledne.

Podle aktuální situace z místa havárie je ulice Gajdošova od ulice Táborská směrem ke Staré osadě objízdná v režimu 1+1.

Místo lze objet po ulici Táborská, okolo Dělnického domu, na ulici Jamborova a zpět na ulici Gajdošova.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. věnují opravě této havárie mimořádnou pozornost, neboť jsou si vědomy problémů plynoucích z omezení dopravy v dané lokalitě.