Město podá žádost o dotaci ve výši 1,25 miliardy korun na dostavbu kanalizace v Brně

24. 7. 2019

O dostavbu kanalizace v pěti městských částech a dvou retenčních nádrží usilují brněnští radní. Dnes odsouhlasili, že město podá ve velkém projektu žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je výrazné zlepšení životního prostředí vhodným nakládáním s odpadními vodami na území města Brna. Kanalizace by se v rámci projektu měla dostavět v městských částech Brno-jih, Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany a Tuřany.

„Posledních 8 měsíců se věnujeme projektu dostavby kanalizace. Když jsme projekt přebírali, měl nastavený harmonogram, který byl v naprostém nesouladu s podmínkami výzvy Ministerstva životního prostředí. Parametry původní zadávací dokumentace navíc prakticky vylučovaly možnost ucházet se o financování z evropských zdrojů. Naráželi jsme na řadu nevyjasněných otázek v rámci projektu, zejména ve směru k Evropské komisi a její agentuře JASPERS. Intenzivním jednáním s touto agenturou se nám podařilo zpracovat studii proveditelnosti projektu a získat územní rozhodnutí, čímž jsme splnili základní podmínky pro podání žádosti o dotaci ve výši 1,25 miliardy korun. Finální žádost, jakožto výsledek tohoto 8 měsíčního maratonu ve sprintovém tempu, právě dnes Rada města Brna schválila,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Obyvatelům dotčených městských částí projekt přinese fungující kanalizační síť. Odpadní vody z těchto částí Brna a z plánovaných retenčních nádrží budou odvedeny a čištěny na stávající Čističce odpadních vod, která má vyhovující kapacitu. V důsledku se tím zlepší i kvalita vody ve vodních tocích.

„Rád bych poděkoval Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu životního prostředí i agentuře JESPERS za jejich vstřícnost a spolupráci. Stejně tak si vážím práce všech týmů, které se přípravy projektu účastní, a kteří vynaložili mimořádné úsilí pro úspěch tohoto projektu,“ doplnil Grund.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Dostavba kanalizace v Brně II