Kanalizace a vodovod ve Viniční projde rekonstrukcí

8. 7. 2019

Dnes začaly stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ulici Viniční. Kopat se bude v úseku do polikliniky po ulici Hrabalova. Zrekonstruováno bude 780 metrů jednotné kanalizace z obetonované kameniny včetně zálivů do bočních ulic. Součástí je i výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím. Dále bude zrekonstruováno 1 106 metrů vodovodních řadů z tvárné litiny a rovněž budou vyměněny vodovodní přípojky v rozsahu od napojení na hlavní vodovodní řad až po vodoměr. V úseku Hrozňatova – Hrabalova budou  ve vozovce uloženy dva vodovodní řady: jeden zásobovací a jeden přívodní. Investorem akce je statutární město Brno.

Současně projde rekonstrukcí 800 metrů komunikace včetně obnovy odvodnění vozovky. Zhotovitelem je společnost „Brno, Viniční II – FIRESTA + DS Brno.“ Lhůta k dokončení díla je u kanalizace a vodovodů včetně přípojek  je 339 kalendářních dní. Komunikace včetně odvodnění bude hotová za 91 dní. Celkově stavba tedy potrvá něco málo než rok. Objízdná trasa vede po Líšeňské, Jamborově, Gajdošové a Hrozňatově ulici.

Stavba je koordinována s výměnou plynovodu, kterou zajišťuje GasNet, a s obnovou chodníků v režii Brněnských komunikací. Cílem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Viniční. Zlepší se odtokové poměry v kanalizaci a také zásobování pitnou vodou v lokalitě.