Aktuální informace k projektu Kreativní centrum Brno

27. 6. 2019

Město podniklo nezbytný krok pro oživení bývalé káznice na Cejlu. Na stavební úřad byla podána žádost o územní rozhodnutí pro projekt kreativního centra. V plánu je vytvořit v někdejší káznici prostory pro kreativní povolání, například ateliéry, coworkingové kanceláře nebo multifunkční sály, a zároveň muzeum k uctění památky lidí, kteří zde trpěli nebo zahynuli.

Cením si toho, že se v projektu klade důraz na ochranu pietních míst. Ta musí být a také budou zachována. Týká se to zejména cel smrti, kaple nebo popraviště. Jsem ráda, že oproti původnímu návrhu došlo k rozšíření prostor, která mají sloužit k muzejním účelům,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K původní káznici z 18. století byly v pozdějších letech přistavěny další objekty. Součástí projektu, vycházejícího z výsledků mezinárodní architektonické soutěže, je odstranění některých částí těchto mladších budov, tak aby se zviditelnilo barokní jádro. Co může být odstraněno a případně nahrazeno novostavbou, jasně stanovili památkáři, kteří zároveň přesně definovali prvky, jež je naopak nutné zachovat. Z jejich stanoviska vycházeli projektanti.

Na kreativní centrum byla vypsána a také proběhla architektonická soutěž. Ta představila vítězný návrh, který počítá s ubráním bloku při ulici Bratislavská. Vše diskutujeme s památkáři, kteří stanovili limity památkové ochrany. Ty jsou nepřekročitelné a dodržujeme je. Pro mě osobně je důležité, aby tento projekt vznikl a postupoval. Brněnský bronx je považován za sociálně vyloučenou lokalitu. Je to dáno i tím, že zde sídlí málo významných institucí. Plánované centrum má za cíl přitáhnout do lokality kreativce, například z filmového nebo herního průmyslu, což je dnes lukrativní oblast podnikání,“ dodal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Myšlenka na zřízení kreativního centra, které by oživilo tento brownfield ve středu města, vznikla v roce 2009. Díky tomu došlo k udržení objektu v městském majetku i k zachování jeho existence jako takové. Došlo k zaměření objektu, byl zde proveden stavebně-historický a stavebně-technický průzkum, následovala pasportizace cenných prvků. V roce 2016 prohlásilo ministerstvo káznici kulturní památkou. O rok později byly určeny Limity památkové ochrany (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Odborem památkové péče MMB, Kanceláří architekta města Brna a Odborem strategického rozvoje a spolupráce) a město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na podobu centra. Všichni autoři účastnící se soutěže využili možnosti dané památkáři a navrhli demolici křídla do ulice Bratislavská tak, aby byla odkryta stavební podstata objektu, tedy jeho barokní jádro, jehož hodnota a význam se tím zvýší.

Konkrétní podoba je součástí projektové dokumentace, na které se pracuje s výhercem mezinárodní architektonické soutěže, atelierem KAVA Praha. Dokumentace se momentálně projednává se stakeholdery (např. Knihovna Jiřího Mahena, JIC, Moravské zemské muzeum, Technické muzeum, kreativní společnosti, neziskové organizace, školy).

Stavba by měla přijít na přibližně 400 milionů korun. Město Brno bude na revitalizaci tohoto objektu žádat o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až polovinu nákladů. O financování muzeální části se nyní jedná s Ministerstvem kultury ČR. Zahájení stavby se dle harmonogramu předpokládá v průběhu roku 2021.

K dočasnému oživení káznice dochází už nyní, a to edukativně-kulturními akcemi (v režii TIC Brno nebo spolku Tripitaka, Paměti národa aj.).

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Proměna káznice na kreativní centrum