Lužáneckou uzavře oprava kanalizace na více než rok

27. 5. 2019

Od 1. června 2019 začnou stavební práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu v celé délce ulice Lužánecká. Opravy se dotknou také napojení do ulic Antonína Slavíka a třída Kapitána Jaroše. Termín ukončení vodohospodářských děl  je 24. května 2020. Celá stavba včetně obnovy komunikace pak bude podle plánu hotová 8. září 2020. Opravy s sebou přinesou dopravní omezení, auta po celou dobu rekonstrukce ulicí neprojedou.

Brněnské vodárny a kanalizace opraví vodovod i kanalizační síť a navazovat bude rekonstrukce silnice i chodníků v celé ulici. V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ulici Lužánecká je nutné přeložit stávající napájecí a zpětné kabely v majetku Dopravního podniku města Brna, které jsou v kolizi s výše zmíněnou stavbou. V celé délce trasy budou kabely DPMB uloženy do plastového kabelovodu, který bude tvořen jedním devíti-otvorovým multikanálem. Celkem budou osazeny tři nové kabelové komory.

Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v  ulici Lužánecká. Vedení kanalizace zde pochází z roku 1887. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
LUŽÁNECKÁ