Havárie vody uzavřela Bratislavskou ulici. Zřejmě na celý týden

6. 5. 2019

Havárie vody u křižovatky ulic Bratislavská  a Příkop zkomplikovala cestu řidičům. Masivní únik vody způsobil rozsáhlé poškození vozovky a část ulice Bratislavská v úseku od ulice Příkop po ulici Koliště zůstala uzavřená pro veškerou dopravu. Havárie vodovodu byla odstraněna v neděli ve večerních hodinách. Dnes na místě kontrolovali stav vozovky zástupci Brněnských komunikací. Podle jejich závěrů došlo k poškození konstrukčních vrstev. Z toho důvodu bylo nutné zahájit bourací práce a provést obnovu vozovky v celé její šíři.

Po bouracích pracích budou neprodleně zahájeny práce na obnově jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Souběžně budou prováděny práce na obnově chodníků.

Podle odhadů Brněnských vodáren a kanalizací bude dotčený úsek ulice Bratislavská zprůjezdněný do jednoho týdne.  Zároveň věnují opravě této havárie mimořádnou pozornost, neboť jsou si vědomy případných problémů, které plynou z omezení dopravy v dané lokalitě.