Teplárny pokračují ve výměně parovodů, chystají i dobíjecí stanice

12. 4. 2019

Teplárny Brno pokračují ve výměně parovodů za horkovody

Horká voda v rozvodech přináší teplo úsporněji vzhledem k peněženkám odběratelů a šetrněji k životnímu prostředí. Proto již od roku 2010 Teplárny Brno každým rokem rekonstruují další část zastaralých parovodů a nahrazují je moderními horkovody. Plně horkovodní síť by Brno mělo získat v roce 2022 – vzhledem k čistotě ovzduší to bude obdobné, jako by z Brna zmizelo na 10 tisíc automobilů.

V letošním roce přibude 8,2 kilometrů horkovodů a k definitivnímu dokončení v dalších letech bude scházet nahradit 17 kilometrů parovodů. Přepojeno bude letos dalších 53 odběrných míst. Nižší spotřeba tepla při zachování stejné tepelné pohody se ročně projeví pro přepojenou domácnost úsporou kolem 1500 až 2000 korun v nákladech na teplo.

„Přechod z parního média na horkovodní patří k největším projektům Tepláren Brno nejen v posledním desetiletí, ale v jejich historii vůbec. Z celkových téměř 97 km parovodních sítí bude díky důsledné optimalizaci vedení páteřních tras a přípojek obnoveno pouze cca 66 km při stejném pokrytí zásobovaného území,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.

Moderní horkovodní soustava přinese úspory také teplárnám. „Zvýšíme výrazně efektivitu distribuce tepla a snížíme tepelné ztráty, což bude po dokončení rekonstrukce znamenat pro teplárny úsporu více než 100 milionů korun ročně,“ upřesnil Petr Fajmon. Na rekonstrukci distribuční soustavy průběžně navazuje také modernizace primárních výrobních zdrojů a výměníkových stanic u zákazníků s moderní regulací.

Výkopové práce některých staveb na letošní etapě rekonstrukce byly započaty již v průběhu března a dubna, na přelomu dubna a května se začne pracovat také v dalších lokalitách. Rekonstrukce bude ukončena nejpozději na konci října. „Postupovali jsme v součinnosti s novou pracovní skupinou Koordinátora oprav a uzavírek, abychom v rámci možného omezili negativní dopady na dopravu a život ve městě. Na Cejlu jsme například začínali v předstihu právě proto, aby na nás přes prázdniny mohl navázat dopravní podnik s rekonstrukcí tramvajové tratě,“ zdůraznil Petr Fajmon.

Přesné termíny zahájení zbývajících staveb jsou postupně zveřejňovány na stránkách www.teplarny.cz i na www.kopemezabrno.cz podle toho, jak jsou podepisovány smlouvy s jednotlivými zhotoviteli. Tam lze najít rovněž například doporučené objízdné trasy a další podrobnosti. Obyvatelé dotčených lokalit byli informováni prostřednictvím letáků do schránek, na nichž je uvedeno i jméno a kontakt na investičního technika Tepláren Brno, na kterého se lze obrátit s případnými dotazy.

Plán prací rekonstrukce pára-horká voda 2019

Cejl

Výměna parovodů pokračuje od března na Cejlu a v přilehlých ulicích. Vzhledem k nutným uzavírkám je doprava vedena přes Radlas, Plynárenskou a Špitálku. V okolí Cejlu přechodně ubyla také parkovací místa a stání.

Brno-sever

Letošní etapa se částečně dotkne také městské části Brno-sever. Už od března se pracuje v lokalitě Svitavského nábřeží, po uzavření cyklistické stezky pokračující práce tady uzavřou i pěší trasu.

Od 15. dubna se práce rozšíří na další místa. Omezení dopravy přinese rekonstrukce v oblasti ulic Hvězdová a Spolková. Podle předpokladu budou v průběhu stavby uzavřeny části ulic Černopolní (mezi ulicemi Milady Horákové a Francouzská) a Spolková (mezi ulicí Hvězdová a objektem Spolková 3). Dále bude uzavřen jízdní pruh ulice Hvězdová, která bude jednosměrná od Bratislavské ve směru k ulici Francouzská. Pravý jízdní pruh ulice Milady Horákové bude místně omezen v délce cca 10 metrů u ulice Černopolní. Doprava bude vedena přes Francouzskou, Přadláckou a Bratislavskou. Práce v této části také omezí parkování, dočasně bude zrušeno několik desítek parkovacích míst a stání.

Brno-střed

Pracuje se rovněž v oblasti ulice Körnerovy. Dle předpokladu je ulice Körnerova úplně uzavřena (od Bratislavské po Cejl), částečně omezena je i křižovatka ulic Bratislavská – Körnerova. Objízdné trasy jsou vedeny přes ulice Bratislavská a Cejl. I v tomto případě došlo ke zrušení parkovacích stání.

Bez objížděk se obejdou práce v oblasti Vodní – částečně bude uzavřen pouze úsek ulice Jircháře. I zde je třeba počítat s dočasným zrušením parkovacích míst.

Černovice

Necelé dva kilometry nových horkovodů nahradí během letošního léta zastaralé parovody v Černovicích. Rekonstrukce sítě se dotkne ulic Řehořova, Húskova, Kneslova, Zvěřinova, Klíčova a Olomoucká. Rekonstrukce v lokalitě Řehořova, Húskova a Kneslova by se měla obejít bez dopravních uzavírek, je však nutné počítat s dočasným omezením parkování a dopravy. Předpokládá se, že budou částečně uzavřeny ulice Zvěřinova a Spojka, naopak zobousměrněna bude ulice Stinná. Objízdné trasy jsou plánovány po ulicích Olomoucká, Tržní, Klíčova, E. Krásnohorské a Stinná. I v této části Černovic dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.

Teplárny Brno vybudují čtyři dobíjecí stanice

V návaznosti na schválenou Koncepci elektromobility ve městě Brně zahajují letos Teplárny Brno výstavbu čtyř veřejných rychlodobíjecích stanic. Tři vzniknou při velkých výrobních zdrojích Tepláren Brno, kterými jsou Špitálka, Červený mlýn a Staré Brno, čtvrtou vybudují teplárny v Galerii Vaňkovka. Teplárny Brno budou provozovatelem stanic. Ty se svým výkonem 50 až 150 kW stanou zřejmě nejrychlejšími veřejnými dobíjecími stanicemi v tuzemsku. Průměrná doba nutná pro nabití běžné baterie zhruba na 80 procent se bude pohybovat mezi 20-30 minutami.

Výstavba vysoce výkonných stanic začne v červnu. Řidiči by je mohli začít využívat již letos na podzim. „Vybraná místa nebyla zvolena náhodou. Naše provozy splňují základní předpoklady pro instalaci zařízení. Jsou umístěny blízko komerčních či obytných celků, mají dostatečnou připojovací výkonovou kapacitu a současně disponují dostatečnou plochou pro umístění samotné stanice i pro parkování,“ upřesnil manažer projektu Ing. Jiří Šamánek. Ve výsledku ocení majitelé elektromobilů výhodnější cenu „paliva“, kterou nebudou navyšovat například poplatek za distribuci elektřiny (stanice je napojena přímo na výrobní zdroj Tepláren Brno) či za pronájem vhodného místa (stanice je umístěna v areálu městské firmy). Snadné připojení do distribuční sítě a hustota dopravy jsou zase výhody Obchodní galerie Vaňkovka.

Náklady na vybudování jedné stanice činí zhruba 1,5 – 2 miliony korun.

Koncepci elektromobility ve městě Brně zhotovily Brněnské komunikace, a. s., ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Dopravním podnikem města Brna, a. s., a Teplárnami Brno, a. s. Pracovní jednání byla vedena i se zástupci Technických sítí Brno, a. s., a E.ON Distribuce, a. s.

Vývoj topné sezony 2018/2019

Dodávku tepla vloni ukončily Teplárny Brno 13. dubna, letos se tento den ještě bude určitě topit. Přesto je v tuto chvíli již možné říct, že zima 2018/2019 byla ve srovnání s tou minulou teplejší v průměru zhruba o 1,5 stupně Celsia. Zatímco od září 2017 do března 2018 činila průměrná teplota 5,1 stupňů Celsia, za stejné období v letech 2018/2019 to bylo 6,6 stupňů Celsia.

Teplárny Brno tak zaznamenaly meziroční pokles prodeje tepla o 9 procent. Od září do konce března prodaly Teplárny Brno 2 902 833 GJ, méně za posledních osm let prodaly jen v sezoně 2014/15. Dobrou zprávou pro zákazníky je, že v průměru domácnosti v nákladech za teplo ušetří díky „teplé zimě“ až 1500 korun.

Na aktuálním topném období se podepsal především velmi teplý podzim. Topit začaly Teplárny Brno 25. září 2018, tedy o deset dnů později než v roce 2017, kdy se radiátory rozehřály už 15. září. Proti průměrné teplotě za posledních třicet let bylo období od loňského září do konce letošního března teplejší o 1,7 °C, teplejší byly všechny měsíce od září do března, pouze leden se pohyboval na hranici třicetiletého průměru. Nejteplejšími měsíci byly proti teplotnímu normálu říjen a březen, oba byly teplejší o 2,4 °C. „V letošní topné sezóně se opět ukázal a potvrdil dlouhodobý trend posledních let – ubývá nám dnů s typickým podzimním a jarním počasím a přibývá dnů přinášejících už spíše letní teploty,” upřesnil finanční ředitel Tepláren Brno Ing. Přemysl Měchura.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí dle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Teplárny Brno, a.s.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Transformace parovodů na horkovody