Na Gorkého a Arne Nováka pokračují opravy kanalizace i plynovodu

29. 3. 2019

Dělníci na ulicích Gorkého a Arne Nováka nezahálejí. Na projekt Tepláren Brno v září loňského roku navázaly Brněnské vodárny a kanalizace s kompletní rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. V koordinaci s obnovou rozvodů plynovodů a postupně také rozvodů veřejného osvětlení práce probíhají v několika úsecích.

V ulici Gorkého od křižovatky s Úvozem po křižovatku s Čápkovou je už kompletně položená kanalizace a vodovod včetně přípojek. Nyní zde pokračují práce na plynovodu. V úseku Gorkého od křižovatky s Veveří po křižovatku s Jaselskou je hotová kanalizace i s přípojkami, v současné době se pracuje na vodovodním řadu a následovat bude obnova přípojek. Kompletně položen vodovod i s přípojkami a hlavní řad kanalizace je také v úseku mezi křižovatkami s Jiráskovou a Jaselskou. Mezi křižovatkami s ulicemi Jiráskova a Čápkova zahájili dělníci práce na pokládce hlavního řadu kanalizace, které jsou koordinované s obnovou plynovodu.

V ulici Arne Nováka je už položen vodovod včetně přípojek a kanalizační řad. V současné sobě se pracuje na dokončení přípojek kanalizace.

Rozsáhlá komplexní oprava ulic začala v loňském roce. Práce budou trvat do prosince 2019. Gorkého i Arne Nováka budou mít také nově položené komunikace a chodníky. A obnovou projde také veškerý mobiliář, jako jsou sloupky, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše. Při opravách se počítá také s novou zelení.