Na Šelepce se začne opravovat kanalizace

30. 8. 2018

V koordinaci a v souvislosti s opravou kanalizace na ulici Chodská a na Slovanském náměstí se  od 3. září začíná pracovat i na ulici Šelepka. Kvůli této stavbě bude uzavřena ulice Šelepova. Kromě toho dojde k uzavření křižovatek příčných komunikací z ulice Tábor s ulicí Šelepova. Pro zajištění přístupu a příjezdu k bytovým domům ulice Tábor 42 – 50 budou tyto příčné ulice označeny jako obousměrné s tím, že možnost parkování vždy v blízkosti ulice Šelepova bude na několika stáních dočasně omezeno pro možnost otáčení vozidel.

Schéma dopravního značení naleznete zde.

Dokončení stavby je plánováno na začátek léta 2019. Navržené dispoziční řešení po skončení rekonstrukce a obnově povrchů zůstává stejné jako stávající stav, nedochází tak ani k úbytku ani navýšení počtu parkovacích míst.

Povolenky k vjezdu do této oblasti bude vydávat zhotovitelská firma. Podmínkou povolení je uvedení kontaktního telefonu, na kterém bude k zastižení řidič pro případ, že bude vozidlo překážet stavbě.