Na Gorkého začne 3. září kompletní rekonstrukce ulice

28. 8. 2018

Na ulici Gorkého začnou v pondělí 3. září dlouho plánované práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, na které naváže kompletní rekonstrukce celé ulice. Stavbu bude provádět společnost IMOS Brno, a.s. Po dokončení výměny inženýrských sítí  bude provedena celoplošná obnova komunikace. Ukončení prací je plánováno na prosinec 2019.

Práce na obnově kanalizace a vodovodu budou zahájeny v úseku Úvoz–Čápkova, a to v koordinaci s probíhající stavbou Tepláren Brno, které svoje práce plánují ukončit v průběhu října. Vzhledem k souběhu prací obou staveb to znamená úplnou uzavírku celé ulice Gorkého.Poté navážou vodárny s pracemi v dalším úseku Gorkého: Veveří – Arne Nováka.

Nákres dopravního značení v průběhu první etapy prací najdete zde.

Na začátku března 2019 se nyní předpokládá zahájení stavebních prací v dalších  úsecích a v ulici Arne Nováka. Současně v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu budou na jaře 2019 zahájeny také stavební práce na stavbě plynovodu (investor INNOGY, a.s.), půjde o úplnou uzavírku ulice Gorkého a Arne Nováka.

Podoba uzavírek a dopravních omezení bude v průběhu stavby upřesňována podle postupu prací.

Po celou dobu stavby bude zachován přístup do nemovitostí v uzavřeném úseku. Příjezd pro dopravní obsluhu bude omezen v době provádění výkopových prací. Nouzový příjezd např. pro zásobování,  případně pro místní obyvatele  bude možný po dohodě se zhotovitelem  ve vazbě na provádění prací, a to na základě „povolení vjezdu“,  které na žádost vydá zástupce zhotovitele. Podmínkou povolení je uvedení kontaktního telefonu, na kterém bude k zastižení řidič pro případ, že bude vozidlo překážet stavbě.

Místní občané byli se stavbou a plánovanou podobou ulice průběžně seznamováni na veřejných projednáních i dopisem. Budoucí podoba ulice vychází také z projednání s městskou části Brno-střed.