Vláda projednala přesun nádraží

11. 7. 2018

Vláda na svém úterním zasedání projednala přestavbu brněnského železničního uzlu ve variantě u řeky. Správa železniční dopravní cesty tak začne připravovat investici, která je plánována ve výši až 43 miliard korun.

Centrální komise Ministerstva dopravy vybrala už 30. května řešení železničního uzlu Brno ve variantě u řeky. Spolu s tím dostala vláda také informaci, že SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy vybrané varianty.

SŽDC vezme při vzniku dokumentu v úvahu například dopad sloučení osobní a nákladní železniční dopravy do jednoho vícekolejného koridoru, kolizních průjezdů ve směru do stanice Brno-Maloměřice nebo obsluhu Terminálu Brno. Technické řešení také musí umožnit případnou realizaci severojižního kolejového diametru v Brně.

Vláda totiž na základě doporučení komise upřednostnila výstavbu variantu u řeky bez tzv. kolejového diametru. Ten by spojoval centrum Brna se severem a jihem regionu a byl by částečně veden pod zemí.