Plotní a Dornych: na Kovářské se odčerpává spodní voda kvůli pokládce kanalizace

18. 6. 2018

Práce na rekonstrukci oblasti Dornychu a Plotní nyní postoupily i do ulice Kovářská, která je spojuje. Ode dneška zde probíhají vrtné práce, které umožní odčerpat spodní vodu pro pokládku kanalizace. Zítra se bude frézovat vozovka.

Kvůli tomu je zde zákaz parkování. Označení s informací a datem zahájení stavebních prací bylo umístěno od minulého týdne ( 7 dní před datem zahájení). Auta, která budou bránit stavbě, dostávají nyní za stěrače výzvu.

Obyvatelé lokality se zároveň mohou se stavbou domluvit na povolení k vjezdu či k parkování v době, kdy to bude možné – vždy ovšem za podmínky, že budou dosažitelní na telefonu pro případ, že bude nutné uvolnit stavbě prostor.

Stavba společně s městem a městskou částí Brno-střed nyní řeší možnosti dočasného parkování pro dotčenou oblast. Další informace budou k dispozici v průběhu tohoto týdne.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Tramvaj Plotní

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Tramvajová trať Plotní