Na Selské se budou opravovat koleje, řidiče čekají dopravní omezení

11. 5. 2018

V návaznosti na rekonstrukci ulice Valchařská, která je nyní dlouhodobě uzavřená a kde nejezdí ani tramvaje, opraví Dopravní podnik města Brna i koleje a smyčky na zbývající části tramvajové trati do Obřan na Selské a Obřanské. Tramvajové těleso totiž v každém případě potřebuje rekonstrukci a je efektivnější ho opravit v rámci stávající výluky.

Dopravní omezení související s pracemi na Valchařské se proto rozšíří, a to od pondělí 14. května. Práce jsou naplánovány do konce září a budou probíhat v koordinaci s pracemi na Valchařské.

Na silnici č. II/374 Selská v úseku od křižovatky s ulicí Valchařská (Dolnopolní), po křižovatku s ulicí Slaměníkova bude provoz veden:

V úseku od křižovatky s ulicí Slaměníkova bude provoz v době realizace jednotlivých etap řízen semafory. Práce na tomto úseku budou prováděny přednostně v termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018.

Pro tranzitní dopravu je využita stanovená objízdná trasa v rámci uzavírky ul. Valchařská.

I nadále bude zachován režim náhradní autobusové dopravy (linky 57, 75 a N94). V etapách stavby 1.A – 3.B budou autobusy vedeny ve směru do Obřan po objízdné trase ul. Vrbí – Slaměníkovou.

V době uzavírky nebude na ul. Selská a Obřanská realizováno blokové čištění.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Valchařská