Uzavírka na Křenové začne v sobotu 16. září, Hladíkova už je průjezdná

15. 9. 2017

Ve čtvrtek 14. září skončily dopravní omezení na ulici Hladíkova. Dopravní podnik města Brna proto již může zahájit dlouho připravované opravy kolejového svršku na ulici Křenová. Obě stavby byly koordinované, aby nedošlo k souběhu dvou takto velkých dopravních uzavírek.

K uzavírce ulice Křenové od křižovatky s Dornychem a Kolištěm po křižovatku s ulicí Čechyňská dojde od soboty 16. září. Dopravní omezení jsou povolena do 30. listopadu.

Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodnou úpravou silničního provozu na místě a jsou vedeny takto:

Bude zachován provoz tramvají linek 8, 9, 10 v jednokolejném úseku. Linky 31 a 33 pojedou ve směru do centra alternativní trasou, a to ulicí Hladíkova, Mlýnská a Rumiště. Ve směru z centra úsekem stavby projedou. Obdobně budou vedeny noční spoje. Podrobnější informace najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

Hlavním cílem prací na Křenové je rekonstrukce kolejového svršku. V koordinaci se společností Brněnské komunikace dojde k přesunu zastávky Vlhká před úřad práce. Zastávka bude nově bezbariérová a navázaná na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka. Pod povrchem provede společnost Brněnské vodárny a kanalizace opravu kanalizace. Součástí stavby je také úprava jízdních pruhů.