Na křižovatce Staré dálnice s Kohoutovickou a Žebětínskou se budou instalovat semafory

8. 9. 2017

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. V následujících dnech tam proto začnou potřebné úpravy.

Od pondělí 11. září musí řidiči počítat s dočasným omezením provozu na Staré dálnici, kde bude ve středovém pásu probíhat montáž kabelů. Další stavební práce a výraznější omezení provozu začnou o týden později, tedy od 18. září. Podrobnosti o dopravních omezeních budou zveřejněna v týdnu od 11. září.

Termín dokončení veškerých stavebních prací je dle smlouvy stanoven do 15. listopadu 2017

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a poloha okolních lesních porostů nedovolují podstatně změnit geometrický tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu, proto bylo rozhodnuto vybavit křižovatku alespoň světelným signalizačním zařízením s dynamickým způsobem řízení a veřejným osvětlením.

Předmětem stavby je kromě instalace těchto zařízení provedení menších stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic v rozsahu dohodnutém s vlastníkem komunikací a úprava zastávky MHD Stará dálnice na silnici III/3842 (Žebětínské) ve směru jízdy na Bystrc a Žebětín.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude redukována rychlost na 50 km/h.