Od soboty 1. července začíná úplná uzavírka Karlovy ulice

30. 6. 2017

Od soboty 1. července je nutné počítat s dopravním omezením v důležitém úseku velkého městského okruhu v Brně na silnici I. tř. č. 42, v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova. Vjezd do Karlovy ulice nebude z této křižovatky vůbec možný. Řidiči musí počítat i s uzavírkou části jízdních pruhů na silnici I/42 Provazníkova a Karlova.

Nařízené objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou odkloněny po silnicích II. tříd přes Ochoz u Brna. Pro místní dopravu bude objízdná trasa směr Maloměřice a Obřany vedena přes Tomkovo náměstí a ul. Valchařskou.

Silnice I/42 v trase městského okruhu zůstane průjezdná, byť ve sníženém jízdním komfortu, po celou dobu realizace stavby, tj. od 1. července do 1. září letošního roku. Stavební práce na silnici I. třídy budou probíhat po jednotlivých etapách za mimořádných dopravních opatření (odpojené světelné signalizační zařízení v křižovatce, dočasná stavební úprava středového ostrůvku) tak, že vždy bude zachován průjezd min. jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy pro veškerou dopravu.

Důvodem prací je kompletní modernizace sítí a také demoliční práce, které jsou nutné z důvodů navazující výstavby velkého městského okruhu v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Město Brno se tak připravuje na to, aby byla tato část velkého městského okruhu průjezdná ve dvou pruzích i v průběhu připravované stavby velkého městského okruhu.

Další podrobnosti o dopravních omezeních najdete zde.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Rekonstrukce křižovatky Karlova/Provazníkova