Údolní etapa II

Termín

30. 4. začínají omezení dopravy, zahájení malé přípravné uzavírky pro stavbu úvrati pro tramvaj
1. 5. začíná stavba úvrati pro tramvaj a zahájení výlukového provozu MHD
2. 5. zahájení stavby na Údolní

Proč se kope a staví

Dopravní omezení

Informace pro uzavírku ulice Údolní (dopravní opatření pro navazující práce v ulicích Klácelova, Kampelíkova a Lerchova budou upřesněna před zahájením této druhé etapy stavby).

Mapy dopravního značení najdete zde.

Povolení k vjezdu na staveniště: vydá zhotovitelská firma pro auto s konkrétní registrační značkou, podmínkou je uvedení kontaktního telefonu, na kterém bude k zastižení řidič pro případ, že bude vozidlo překážet stavbě. Povolení jsou k vyzvednutí v kanceláři zhotovitelské firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby na recepci, Mlýnská 68.

Práce na Údolní jsou koordinovány se pracemi Tepláren Brno na výměně parovodů na horkovody. Tyto práce probíhají v lokalitách přilehlých k Úvozu, omezení provozu na komunikacích je však minimální

Omezení MHD

Aktuality