Hněvkovského

TERMÍN

PROČ SE KOPE A STAVÍ

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Etapa I:

Etapa II:

Etapa III:

Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ulice Hněvkovského na III/15278 ulici Sokolova během I. a II. etapy bude vedena po ulici Hněvkovského (směr Mariánské nám.), dále po ulici Černovické, závlekem na Fáměrovo náměstí a zpět přes ulici Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu.

Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ulice Kaštanová k dálnici D2 je realizována pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ulici Růžovou, dále přes Brno-Chrlice po ulici U Viaduktu a Zámecká k dálničnímu nájezdu na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Brno-Chrlice. Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ulici Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2. Signální plány světelných signalizačních zařízení (semaforů) na dotčených křižovatkách budou po dohodě se správcem (Brněnské komunikace a.s.)  upraveny s ohledem na uvedené zákazy levých odbočení pro zajištění lepší průjezdnosti opravovaného úseku silnice I/41.

OMEZENÍ MHD

Aktuality