Dostavba

kanalizace

v Brně II

Dostavba kanalizace v Brně II

InfrastrukturaBosonohyBrno - JihLíšeňMaloměřice a ObřanyTuřany
Brno se rozrůstá a s ním musí růst i jeho kanalizační síť – rozšiřovat ji budeme v Bosonohách, Líšni, Obřanech, Tuřanech a na Brně-jihu.

Bývaly doby, kdy se odpadní vody vylévaly z okna na ulici. A radši si nepředstavovat, co vše ulicí nakonec teklo. Dnes už naštěstí žijeme jinak – člověk ale často zapomíná, že za to vděčíme složitému systému kanalizace a odvádění dešťových a odpadních vod. A čím více lidí ve městě bydlí, tím větší kapacitu tento systém musí mít. Bude se proto dostavovat kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany, Tuřany a Brno-jih. Postaví se také dvě nové retenční nádrže, které pomohou městu lépe hospodařit s odpadní vodou a udržet čisté řeky.

 

Co vám to přinese?

  • výrazné zlepšení kvality vodních toků protékajících Brnem
  • dostavba kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany, Tuřany a Brno –jih
  • napojením kanalizace na ČOV dojde ke zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel těchto městských částí
  • Současně s budováním kanalizačního systému se vybuduje cca 17 km splaškové kanalizace a 12 km dešťové kanalizace
  • výstavba dvou retenčních nádrží umožní následné zachycení a vyčištění odpadních vod při dešťových průtocích v kanalizační síti (jedná se o výstavbu retenční nádrže Královky na území městské části Brno-jih a retenční nádrže Červený mlýn v Králově poli)
  • Realizací retenčních nádrží dojde ke snížení koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných do toku

 Kolik to bude stát?

  • Předpokládaná cena je 1,1 miliardy Kč (financováno výhradně z rozpočtu města, v řešení je dotace v max. výši 10 %)
  • pro realizaci retenční nádrže se předpokládají náklady cca 2,5 miliardy Kč (zde je v řešení dotace v max. výši 50 %)

Kdy bude hotovo?                                                       

  • dokončení dostavby kanalizace v roce 2021
  • retenční nádrž v roce 2027

 

Aktuality k projektu

Další strategické projekty

Atletický

stadion

Kampus

BRNĚNSKÁ TŘÍDA

Bytová

výstavba

v lokalitě

Kamenný

vrch II