Bytová

výstavba

v lokalitě

Kamenný

vrch II

Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II

InfrastrukturaNový Lískovec
Lokalita Kamenný vrch II je jednou ze základních rozvojových lokalit bydlení města Brna a plány na její zástavbu sahají již do roku 1989.

Výstavba panelových domů, podobných těm na ulicích Koniklecová a Slunečná, vzala ale nakonec za své. Západní část lokality zůstala ladem a místní zahrádky, které byly z větší části vykoupeny, časem zarostly náletovými dřevinami. Díky nezrealizování původního záměru však dnes můžeme lokalitu využít pro výstavbu architektonicky mnohem zajímavější a modernější a zároveň přívětivou k životnímu prostředí. Domy budou energeticky mnohem méně náročné a hospodařit se bude například s dešťovou vodou.

O našich plánech na Kameňáku jsme informovali a sbírali připomínky Brňáků, ať už v rámci informační kampaně, na setkání s veřejností či prostřednictvím sociologického průzkumu. Místo nevzhledného sídliště tu tak ve dvou etapách vyrostou – v dolní části lokality při ulici Petra Křivky menší bytové domy, v horní části směrem k ulici Travní pak domy rodinné. Celá třetina území přitom zůstane vyhrazena parkům a odpočinkovým zónám.

Zelení budou noví obyvatelé Kamenného vrchu doslova obklopeni. Zelené plochy pokryjí střechy samotných budov a osou zástavby bude park, který by se mohl v budoucnu rozšířit o lesopark navazující na pás zeleně podél ulice Travní. Vzniklo by tak funkční ochranné pásmo Přírodní rezervace Kamenný vrch.

 

Co vám to přinese?

  • Byty a rodinné domy jsou v Brně potřeba jako sůl. Nová výstavba nabídne kombinaci nájemního a družstevního bydlení, díky spolupráci s developery i byty v osobním vlastnictví. Na Kamenném vrchu si tak každý vybere podle svého.
  • U celého projektu také myslíme na seniory a mladé rodiny. Část postavených bytů proto použijeme jako byty startovací a byty pro seniory. K dispozici budou i byty bezbariérové.
  • Posíleny budou i linky veřejné dopravy. Už dnes sem jezdí tři trolejbusové a jedna autobusová. A my plánujeme přidat ještě jednu – přímo tunelem na Mendlovo náměstí. Nový Lískovec díky tomu získá i rychlé a pohodlné spojení s koupalištěm Riviéra.
  • Vybudováním sítě silnic v okolí Petra Křivky odkloníme dopravu z ulice Travní. Kolem přírodní rezervace na Kamenném vrchu tak bude projíždět méně aut.

Kolik to bude stát?

  • Rozpočet první etapy je 900 milionů korun.

Kdy bude hotovo?

  • Když všechno dobře půjde, první etapa s 300 byty už v roce 2024.
  • Druhá etapa v západní části lokality zůstává jako rezerva pro bytovou výstavbu s časovým odstupem cca 10 let.

Aktuality k projektu

Další strategické projekty

Atletický

stadion

Kampus

BRNĚNSKÁ TŘÍDA

Centrum pro

materiálové

využívání

odpadů