BRNĚNSKÁ TŘÍDA

Brněnská třída

InfrastrukturaBrno - Střed
Zatraktivnění v současné době zanedbané lokality – to je hlavní motto projektu nové městské třídy protínající centrum Brna.

Území v těsné blízkosti historického centra Brna vymezené ulicemi Milady Horákové, Cejlem, Křenovou a Zvonařkou je silně zanedbané. Přestavba starých opuštěných průmyslových areálů bývalé teplárny na Špitálce, Mosilany, Vlněny či Dřevopodniku se plánuje už dlouhá léta.

Diskutovaný záměr vybudovat v této oblasti Brněnskou třídu se postupně mění v konkrétní projekt.

Brněnská třída má mít délku 1300 metrů, šířku až 30 metrů. Konečná podoba Brněnské třídy bude výsledkem dopravní studie, která se nyní zpracovává. Stavba třídy pak bude souviset s nově vznikajícími developerskými projekty v dané oblasti. Bude vznikat postupně tak, jak budou revitalizovány jednotlivé brownfieldy.

Co projekt přinese?

  • Na místo starých nefunkčních průmyslových areálů přinese do této lokality oživení.
  • Třída se stane součástí života lidí žijících či pracujících v jejím okolí.
  • Změnou prostředí výrazně pozvedne celkovou kvalitu a atraktivitu středu města.
  • Zajistí snadnou dostupnost a obslužnost nově vznikající čtvrti (především území kolem ulice Špitálka).

Kolik to bude stát?

  • Odhad nákladů není stanoven, potřebné projektové dokumentace se teprve zpracovávají – vyjde z nich například rozsah demolic, a tedy výkupů apod.

Kdy bude hotovo?

  • Stavba Brněnské třídy souvisí s rozsáhlými soukromými i městskými projekty. Dá se očekávat, že bude vznikat postupně tak, jak budou revitalizovány jednotlivé brownfieldy.

Další strategické projekty

Atletický

stadion

Kampus

Bytová

výstavba

v lokalitě

Kamenný

vrch II

Centrum pro

materiálové

využívání

odpadů