Atletický

stadion

Kampus

Atletický stadion Kampus

InfrastrukturaSportBohunice
Brněnští sportovci budou moci trénovat v nové hale v Bohunicích, která splní náročná kritéria mezinárodní atletické federace.

Dobrá zpráva pro všechny brněnské atlety! A tím nemyslíme jen elitní sportovce, kteří se budou moci  věnovat svým náročným tréninkům ve fungl nové atletické sportovní hale v bohunickém kampusu. Máme na mysli i všechny milovníky atletiky z atletických klubů z Brna a přilehlých regionů.

V nové třípatrové hale s kapacitou 2200 diváků budek dispozici 200 metrů dlouhý běžecký ovál, osm drah sprinterské rovinky a sektor pro technické disciplíny, tedy skok do dálky, výšky, o tyči, trojskok a vrh koulí. Díky parametrům splňujícím kritéria mezinárodní atletické federace pro národní a mezinárodní soutěže bude hala ideálním zázemím pro konání akcí mezinárodní úrovně.

Nová atletická hala, která bude stát v Bohunicích vedle univerzitního kampusu, poslouží i pro trénink a výzkum pro sportovce a trenéry z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, která je jedním z důležitých partnerů projektu.

 

Co vám to přinese?

 • Doplnění chybějící sportovní infrastruktury v Brně
 • Pokrytí potřeby zimní přípravy brněnských atletických klubů včetně mládežnických i seniorských družstev
 • Umístění v bohunickém kampusu umožní ideální propojení s aktivitami Masarykovy univerzity. Atletická hala bude sloužit nejen studentům, ale bude zde realizována také vědecko-výzkumná činnost Fakulty sportovních studií MU
 • Další zatraktivnění lokality bohunického kampusu
 • Zázemí pro konání sportovních akcí mezinárodní úrovně
 • Plánované realizace na okolních pozemcích Masarykovy univerzity jako jsou menza, konferenční prostory nebo bazén přinesou v budoucnu další zvýšení atraktivity zázemí pro konání mezinárodních soutěží

 

Kolik to bude stát?

 • Stavba bude financována vícezdrojově s podílem městského, státního a krajského rozpočtu – město intenzivně hledá zdroje financování (z důvodu ekonomického propadu v souvislosti s pandemií Covid-19 je však nutné hledat další nové zdroje)
 • Při výběru zhotovitele a stanovení smluvních podmínek byl uplatněn postup dle podmínek FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů se sídlem v Ženevě), tzv. Žluté knihy (Yellow book), které jsou zavedeným mezinárodním smluvním vzorem ve stavebnictví
 • Cena za zhotovení stavby nové atletické haly vč. parkoviště se 170 parkovacími místy je více než 800 mil. Kč

Kdy bude hotovo?                                                       

 • Práce na přípravě stavby atletického stadionu byly zahájeny 1. září 2018, v roce 2020 bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení
 • Hotovo bude nejdříve v první polovině roku 2023

 

Aktuality k projektu

Další strategické projekty

BRNĚNSKÁ TŘÍDA

Bytová

výstavba

v lokalitě

Kamenný

vrch II

Centrum pro

materiálové

využívání

odpadů