Bytová výstavba na Kamenném vrchu

Nový Lískovec
Lokalita nazvaná Kamenný Vrch II, která leží nad ulicí Petra Křivky, je v plánech města dlouhodobě plánována pro výstavbu nových domů.

Lokalita nazvaná Kamenný Vrch II, která leží nad ulicí Petra Křivky, je v plánech města dlouhodobě plánována pro výstavbu nových domů. Dosud však ležela ladem a pravidelně se zde objevovaly také černé skládky. Nyní se připravuje projekt nového moderního bydlení odpovídajícího principům 21. století včetně energetické šetrnosti a dobrého hospodaření s vodou. Začne se s bytovými domy, jež jsou navrženy v dolní části lokality při ulici Petra Křivky. Horní část směrem k ulici Travní je vhodná pro rodinné domy. Důležitá jsou také kvalitní veřejná prostranství – osou lokality bude proto park přecházející v lesopark. Pás zeleně podél ulice Travní pak oddělí a ochrání lokalitu přírodní rezervace Kamenný vrch.

Další strategické projekty

Atletický stadion Kampus

Brněnští sportovci budou moci trénovat v nové hale v Bohunicích, která splní náročná kritéria mezinárodní atletické federace.

Detail projektu

Dopravní Terminál Starý Lískovec

U železniční trati ve Starém Lískovci vyroste nová stanice, na kterou navážeme přestupní terminál městské hromadné dopravy.

Detail projektu

Dostavba kanalizace v Brně II

Brno se rozrůstá a s ním musí růst i jeho kanalizační síť – rozšiřovat ji budeme v Bosonohách, Líšni, Obřanech, Tuřanech a na Brně-jihu.

Detail projektu

Fotbalový stadion Lužánky

Děláme vše pro to, aby se brněnská Zbrojovka mohla co nejdříve vrátit na legendární fotbalový stadion za lužáneckým parkem.

Detail projektu