Výluka na hlavním nádraží

Termín: 3. června – 10. září

S letní vlakovou výlukou koordinuje město Brno další dopravní stavby tak, aby se nekomplikoval průjezd náhradní dopravy na Dolní nádraží a k nádražím v Králově Poli a v Židenicích.

Změny v dopravě:

  • 3. června začne Správa železniční dopravní cesty opravovat tzv. Pražský viadukt a 4. nástupiště brněnského nádraží. Práce skončí 10. září. Během tříměsíční opravy bude většina vlaků zastavovat buď v Židenicích nebo ve stanici Brno – Dolní nádraží nedaleko autobusového terminálu Zvonařka.
  • Opravy se dotknou provozu jak mezinárodních vlaků linky Ex3 Praha – Brno – Wien / Budapest, tak rychlíkových spojů, především linky R9 a R19 a v neposlední řadě i nejvytíženějších regionálních linek S3 a S2.
  • Dopravní podnik města Brna posílil během této železniční výluky své spoje. Cestující budou přepravovat tramvaje nové linky P6 od královopolského nádraží na Nové Sady a autobusy mezi Dolním nádražím na Rosické a hlavním nádražím. Posíleny budou tramvajové linky číslo 2 a 3 jedoucí v blízkosti židenického nádraží.
  • Podrobné informace k výlukám, včetně výlukového jízdního řádu, jsou na stránkách www.idsjmk.cz a www.cd.cz/omezeniprovozu .
  • Na hlavním nádraží již podává informace cestujícím výluková kancelář.

Proč bude omezena vlaková doprava:

  • Správa železniční dopravní cesty i letos pokračuje s nezbytnými opravami na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice. Opravovat se letos bude takzvaný Pražský viadukt a 4. nástupiště. Kvůli opravě Pražského viaduktu přes ulici Křenová se z tohoto směru nedostanou vlaky na hlavní nádraží.
  • Cílem SŽDC je zkrátit dobu omezení pro cestující, proto se do třech měsíců kumuluje maximum staveb. S opravou Pražského viaduktu bude proto spojena i oprava 4. nástupiště, přilehlé 6. koleje a služebního přejezdu. Práce se soustředí do letních prázdnin, začnou 1. července a skončí posledního srpna.
  • Mezi 19. červencem a 10. zářím proběhne také výměna pražců a kolejnic dvou kolejí mezi hlavním nádražím a odbočkou Židenice. Součástí bude i čištění štěrkového lože, zaštěrkování, směrové a výškové úpravy koleje či svaření kolejnic do bezstykové koleje.
  • Opravy nádraží a jeho technologií jsou z dopravního a technického hlediska nutné bez ohledu na to, kde bude v budoucnu stát nádraží modernizované. Bez nich by totiž současné nádraží nemohlo nadále sloužit svému účelu.


Sdílet na: