Valchařská

Termín

 • Stavba navazuje na rekonstrukci křižovatky Karlova/Provazníkova, kde probíhaly přípravy na stavbu velkého městského okruhu v této oblasti.
 • Výluka tramvajové linky číslo 4 začne v pondělí 11. září 2017, kdy si stavební firma převezme staveniště.
 • Realizace stavebních prací začne 14. září 2017, stejně jako dopravní omezení.
 • Stavební práce by měly trvat 14 měsíců.

Dopravní omezení

Ulice Valchařská bude po dobu stavebních prací zcela uzavřena, a to od křižovatky s ulicemi Tomkovo náměstí, Cacovická, po křižovatku s ulicemi Dolnopolní, Selská. Termín uzavírky je od 14. září 2017 do listopadu 2018.

 • Objízdná trasa je obousměrně vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374) a Selská (II/374)
 • Tranzitní doprava je obousměrně vedena ulicí Provazníkova (silnice č. I/42) a poté přes Vinohrady (ul. Žarošická silnice č. II/642), Líšeň (silnice č. II/373 ul. Jedovnická), Ochoz u Brna (silnice č. II/373), Kanice (silnice č. II/373), Řícmanice (silnice č. II/383) a Bílovice nad Svitavou (silnice č. II/383).
 • Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 9 je vedena ve směru na Bílovice nad Svitavou odklonem před mostem Gargulákova na pravý břeh Svitavy na cyklostezku X 150 PO X 150 na ulici Cacovickou a dále kolem „Cacovického Mlýnu“ k lávce na ulici Olší, kde se přechodná trasa napojí na stávající cyklostezku.

V průběhu stavebních prací dojde také k jednosměrnému uzavření ulice Selská, (č. II/374 Selská), a to v úseku od křižovatky s ulicí Valchařská směrem na Bílovice nad Svitavou. Jde o cca 150 metrů silnice před křižovatku s ulicí Švábenského. Termín této uzavírky bude upřesněn. Provoz bude vždy zachován ve směru do centra, ve směru z centra bude doprava vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374), Selská (II/374), Vrbí, Slaměníkova, Proškovo náměstí a Selská (II/374).

Omezení MHD

 • V pondělí 11. září byla zahájena dlouhodobá výluka v ulici Valchařské, linka 4 bude ukončena v zastávce Tomkovo náměstí, náhradní dopravu do Obřan zajistí prodloužená linka 57. Navíc bude do trasy linky 75 vložena v obou směrech zastávka Obřanský most.
 • Podrobnosti a aktuality o výlukách MHD najdete webových stránkách Dopravního podniku města Brna.

Proč se kope a staví

 • Jde o modernizaci celé ulice včetně sítí a tramvajové trati až za Maloměřický most.
 • Rekonstrukce ulice a sítí bude probíhat ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna (objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a světelné signalizační zařízení na Maloměřickém mostě) a Technickými sítěmi Brno (objekty veřejného osvětlení).


Sdílet na: