Údolní etapa II

Termín

30. 4. začínají omezení dopravy, zahájení malé přípravné uzavírky pro stavbu úvrati pro tramvaj
1. 5. začíná stavba úvrati pro tramvaj a zahájení výlukového provozu MHD
2. 5. zahájení stavby na Údolní

Proč se kope a staví

Dopravní omezení

Informace pro uzavírku ulice Údolní (dopravní opatření pro navazující práce v ulicích Klácelova, Kampelíkova a Lerchova budou upřesněna před zahájením této druhé etapy stavby).

Mapy dopravního značení budou zveřejněny po finálním schválení těchto opatření.

Omezení MHD

Aktuality