Tramvaj Plotní

Termín

  • Uzavření Dornychu je naplánováno na 12. března 2018 (podrobněji zde)
  • 18. prosince 2017 došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelským sdružením firem.
  • Prvním úkolem tohoto zhotovitelského sdružení bylo upřesnění harmonogramu a projednání dopravních uzavírek, aby bylo možné stavbu zahájit.
  • Stavební práce potrvají podle zadání výběrového řízení 30 měsíců.

Proč se kope a staví

  • Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této lokality je jedním ze strategických projektů města Brna. Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti této oblasti.
  • Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší jak pro řidiče, tak pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území.
  • Projekt Tramvaj Plotní je zařazen mezi strategické projekty města Brna, více informací najdete na webových stránkách strategických projektů.

Dopravní omezení

  • Rekonstruovat se bude nejprve ulice Dornych, a to ve směru z jihu.
  • V každé z etap projektu bude zachován maximální možný průjezd pro osobní automobilovou dopravu. Využita bude i nová ulice spojující Dornych a Masnou (Nová Agrozet), jejíž stavba byla nultou etapou tohoto projektu.

Omezení MHD

  • Tramvaj číslo 12 bude po většinu doby stavby ukončena ve smyčce Zvonařka. V dalším úseku ji nahradí autobusy, které obslouží například i ulice Plotní a Masná.


Sdílet na: