Rekonstrukce křižovatky Karlova/Provazníkova

Termín

  • Přípravné práce začínají 26. 6. a potrvají do 30. 6. 2017
  • Hlavní na silnici jsou plánovány na červenec a srpen 2017, demolice objektů v sousedství silnice budou trvat do ledna 2018, nebudou však mít vliv na dopravu.

Proč se kope a staví

  • V této oblasti je třeba provést kompletní modernizaci sítí a také demoliční práce, které jsou nutné z důvodů navazující výstavby velkého městského okruhu v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Město Brno se tak připravuje na to, aby byla tato část velkého městského okruhu průjezdná ve dvou pruzích i v průběhu připravované stavby velkého městského okruhu.

Dopravní omezení

Etapy IIa – III:
  • Etapa IIa: 1. 7. 2017 do 2. 7. 2017
  • Etapa IIb: 3. 7. 2017 do 4. 7. 2017
  • Etapa II: 5. 7. 2017 do 23. 7. 2017
  • Etapa III: 24. 7. 2017 do 6. 8. 2017

Uzavírka části jízdních pruhů na silnici I/42 ul. Provazníkova a Karlova.
Úplná uzavírka silnice II/374 ul. Karlova v úseku přiléhajícím k silnici I/42 ul. Provazníkova a Karlova
Na Tomkově náměstí zakázáno levé odbočení ze silnice I/42 ul. Provazníkova na MK ul. Dukelská tř.

Nařízené objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou odkloněny po silnicích II. tříd přes Ochoz u Brna. Pro místní dopravu bude objízdná trasa směr Maloměřice a Obřany vedena přes Tomkovo náměstí a ul. Valchařskou.

Silnice I/42 v trase městského okruhu zůstane průjezdná, byť ve sníženém jízdním komfortu, po celou dobu realizace stavby, tj. od 1. července do 1. září letošního roku. Stavební práce na silnici I. třídy budou probíhat po jednotlivých etapách za mimořádných dopravních opatření (odpojené světelné signalizační zařízení v křižovatce, dočasná stavební úprava středového ostrůvku) tak, že vždy bude zachován průjezd min. jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy pro veškerou dopravu.

  • Etapy IV – V:
  • Etapa IV: 7. 8. 2017 do 17. 8. 2017
  • Etapa V: 18. 8. 2017 do 1. 9. 2017

Uzavírka části jízdních pruhů na silnici I/42 ul. Provazníkova a Karlova
Umožněn průjezd na ul. Karlova ve směru od Židenic
Na Tomkově náměstí zakázáno levé odbočení ze silnice I/42 ul. Provazníkova na MK ul. Dukelská tř.

Nařízené objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou odkloněny po silnicích II. tříd přes Ochoz u Brna. Pro místní dopravu bude objízdná trasa směr Maloměřice a Obřany vedena přes Tomkovo náměstí a ul. Valchařskou.

Na objízdné trase po ulici Valchařská se nachází Maloměřický most, který má omezenou nosnost.

Silnice I/42 v trase městského okruhu zůstane průjezdná, byť ve sníženém jízdním komfortu, po celou dobu realizace stavby, tj. od 1. července do 1. září letošního roku. Stavební práce na silnici I. třídy budou probíhat po jednotlivých etapách za mimořádných dopravních opatření (odpojené světelné signalizační zařízení v křižovatce, dočasná stavební úprava středového ostrůvku) tak, že vždy bude zachován průjezd min. jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy pro veškerou dopravu.

Omezení MHD

Trolejbusy linek 25 a 26 budou nahrazeny autobusy, a to od zastávky Merhautova. Do Vinohrad bude posílena trolejbusová linka 27. Provoz ostatních linek bude zachován

 Sdílet na: 

Aktuality k uzavírce