Koliště

Termín

 • Přípravné práce odstartovaly na Kolišti v dubnu 2017, výkopové práce a dopravní omezení začaly 2. května 2017
 • Do podzimu 2017 se bude stavět v úseku Koliště od ulice Milady Horákové až po Bílý dům a Červený kostel.
 • Od podzimu 2017 do podzimu 2018 budou práce pokračovat jen mezi ulicemi Milady Horákové a Lidická, dotknou se také přilehlé tramvajové zastávky u výjezdu z podzemních garáží.

Proč se kope a staví

 • Nejprve na Kolišti dochází k výměně parovodů za horkovody, investorem této části akce jsou Teplárny Brno. V úseku od Lidické ulice po Červený kostel tím práce skončí.
 • Na Kolišti bude poté město Brno rekonstruovat vodovod a kanalizaci. Cílem je zvětšení kapacity stoky až po soutok s ulicí Lidickou.
 • Poté bude opraven také plynovod, aby bylo najednou opraveno co nejvíce sítí.
 • Následně bude provedena celková celoplošná obnova konstrukčních vrstev komunikace a bude rekonstruována i zastávka tramvají u výjezdu z garáží pod Janáčkovým divadlem.

Dopravní omezení

 • Dopravní značení umožní po malém městském okruhu po Kolišti a Žerotínově náměstí obousměrně projet. Avšak s ohledem na kapacitu komunikace byla nařízena i objížďka ulicemi Lidická, Kounicova, Veveří, Milady Horákové, Moravské náměstí, která by měla přetíženému kolizními místu odlehčit.
 • Kvůli plynulosti dopravy není možné odbočit ani z Koliště doprava na Lidickou. Vozidlu, které by takto odbočovalo, by totiž chodci na tamním frekventovaném přechodu bránili v plynulém pokrčování v jízdě. Zastavením před přechodem by i jedno jediné vozidlo zablokovalo plynulý provoz v přímém směru v ulici Koliště a způsobilo by totální kolaps dopravy.
 • Doporučujeme, aby se motoristé pokud možno vyhýbali této lokalitě a volili jiné trasy.
 • Z hlediska plynulosti provozu je také důležité připomenout, že zákon zapovídá vjíždění do křižovatky, pokud ji nelze bezpečně projet. Porušování tohoto pravidla vede často k ochromení dopravy v širokém okolí původního místa dopravního omezení.

Dopravní omezení od 2. 5. do 30. 9.

 • Uzavírka dvou jízdních pruhů na Žerotínově náměstí v úseku Veveří – Kounicova po pravé straně s obousměrným převedením dopravy do protisměru.

Dopravní omezení od 29. 5. do 17. 9.

 • Uzavírka dvou jízdních pruhů na Moravském náměstí a Kolišti v úseku Kounicova – Milady Horákové, po pravé straně u parku s obousměrným převedením dopravy do protisměru, doprava se vrací do stávajícího uspořádání u domu Koliště 19.
 • Od 26. 6. do 17. 9. budou přeloženy trolejbusové zastávky Brandlova na začátek ulice Kounicovy a Veveří.
 • Od pondělí 29. 5. 2017 bude platit úplná uzavírka místní komunikace na Moravském náměstí – z Lidické ulice nebude možné pokračovat rovně podél kolejí. Uzavřen bude i druhý směr. Objízdné trasy budou značeny.


Sdílet na: