Koliště

Termín

 • Přípravné práce odstartovaly na Kolišti v dubnu 2017, výkopové práce a dopravní omezení začaly 2. května 2017
 • Do podzimu 2017 se stavělo v úseku Koliště od ulice Milady Horákové až po Bílý dům a Červený kostel.
 • Poté byl provoz dočasně plně obnoven a probíhala rekonstrukce Křenové ulice.
 • Od 20. listopadu 2017 do podzimu 2018 práce pokračují jen mezi křižovatkami s ulicemi Milady Horákové a Lidická. Později se dotknou také přilehlé tramvajové zastávky u výjezdu z podzemních garáží.

Dopravní omezení

 • AKTUALIZACE Z 27. 11. 2017
 • Přípravné práce na Kolišti začnou v pondělí 20. listopadu 2017. V podvečerních hodinách dojde k přípravě dopravního značení na částečnou uzavírku, ta bude zahájena 21. listopadu 2017.
 • Dopravní omezení se budou týkat Koliště v úseku od křižovatky s ul. Lidickou za křižovatkou s ul. Milady Horákové včetně zákazu levého odbočení z ul. Koliště do ul. Milady Horákové, pravého odbočení z ul. Koliště na ul. Lidickou a průjezdu přímo z Moravského náměstí do ul. Milady Horákové.
 • Objízdné trasy budou vedeny ul. Kounicova, Kotlářská, Pionýrská, Drobného, Lužánecká, Milady Horákové, Jezuitská, Rooseveltova, Merhautova, Jugoslávská , Cejl.
 • Tato podoba částečné uzavírky je povolena od 21. 11. 2017 do 28. 11. 2017.

Od 29. 11. bude platit nová podoba uzavírky, k přeznačení dojde v noci na středu 29. 11:

 • Koliště bude v opravovaném úseku zúženo na jeden pruh v každém směru. Provoz bude veden po stranách silnice. V prostředních pruzích budou probíhat práce na rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou technikou. Kromě startovacích jam nebude práce na povrchu vidět. Z hlediska bezpečnosti práce však není možné nad místem stavby projíždět.
 • Uzavírka se dotkne i křižovatky Koliště s ulicí Milady Horákové a Moravským náměstím. Přímý směr z Moravského náměstí do ulice Milady Horákové bude obousměrně uzavřen. MHD zde bude projíždět bez omezení.
 • Nebude možné odbočit z Koliště doprava na Lidickou. A to jak z důvodu stavebních prací, tak z důvodu zachování plynulosti provozu. Odbočující vozidla by totiž musela dát přednost chodcům na přechodu, čímž by zablokovala jediný průjezdný pruh Koliště.
 • Objízdné trasy jsou značeny a vedeny ulicemi Kounicova, Kotlářská, Pionýrská, Drobného, Lužánecká a Milady Horákové, Jezuitská, Rooseveltova, Merhautova, Jugoslávská a Cejl.

  Proč se kope a staví

 • Nejprve na Kolišti došlo k výměně parovodů za horkovody, investorem této části akce byly Teplárny Brno. V úseku od Lidické ulice po Červený kostel tím práce skončí.
 • V úseku Koliště mezi Lidickou a ulicí Milady Horákové bude poté město Brno rekonstruovat vodovod a kanalizaci. Cílem je zvětšení kapacity stoky až po soutok s ulicí Lidickou. Práce budou probíhat pod zemí a na povrchu kromě startovacích jam nebudou vidět. Z hlediska bezpečnosti práce ale není možné nad hlavy pracujících dělníků pustit dopravu, protože by hrozil zával.
 • Poté bude opraven také plynovod, aby bylo najednou opraveno co nejvíce sítí.
 • Následně bude provedena celková celoplošná obnova konstrukčních vrstev komunikace a bude rekonstruována i zastávka tramvají u výjezdu z garáží pod Janáčkovým divadlem.
 • Provést všechny tyto práce najednou není možné, protože by bylo nutné Koliště úplně uzavřít, což by z hlediska dopravy způsobilo kolaps.


Sdílet na: