Francouzská

Termín

  • Pokračuje rekonstrukce, která začala 1. června 2016.
  • Veškeré výkopové práce z hlediska inženýrských sítí v úseku Milady Horákové – Stará budou dokončeny v průběhu června 2017. Výkopové práce poté postoupí na další úseky ulice Francouzská. Termín dokončení všech výkopových prací na ulici Francouzská je konec roku 2017.
  • Na výkopové práce navážou stavební práce na opravách komunikačních ploch a chodníků od ulice Milady Horákové směrem k ulici Přadlácká. Do konce roku 2017 budou dokončeny komunikační plochy a chodníky po ulici Hvězdová.
  • V úseku ulic Hvězdová – Přadlácká budou povrchy zapraveny provizorně. V návaznosti na dokončení prací na křižovatce ulic Francouzská a Přadlácká dojde k opravě komunikačních ploch a chodníků ve zbylém úseku ulice Francouzská s termínem dokončení srpen 2018.

Proč se kope a staví

  • Jedná se o sdruženou investici do všech sítí (Brněnské vodovody a kanalizace, Teplárny Brno, Technické sítě, plynárny, E.ON apod.) a také Brněnské komunikace. Jde o komplexní regeneraci ulic včetně sítí a obnovy komunikací.
  • Stavba probíhá v lokalitě s nesmírně komplikovaným dopravním řešením z hlediska uzavírek a řešení objízdných tras.
  • Průběh rekonstrukce inženýrských sítí je nutné koordinovat ve vazbě na možnou technologii provádění (plynovod a teplovod se musí řešit mimo topnou sezónu, vodovod a svrchní komunikace mimo zimní sezónu).

Dopravní omezení

  • Možný přístup majitelů nebo uživatelů jednotlivých nemovitostí je vždy řešen ve spolupráci se zhotovitelem, který se na příslušném úseku pohybuje, na základě povolení vjezdu na stavbu.
  • Pro udělení povolení vjezdu kontaktujte stavbyvedoucího firmy IMOS Brno, a.s., který případné povolení vydá, nebo odkáže na kontaktní osobu jiného zhotovitele, který se v příslušném úseku stavby pohybuje:

Ing. Miroslav Procházka
stavbyvedoucí IMOS Brno, a.s.
prochazkam@imosbrno.eu
tel.: 733 619 887Sdílet na: