Uzavírka na Křenové začne v sobotu 16. září, Hladíkova už je průjezdná

Ve čtvrtek 14. září skončily dopravní omezení na ulici Hladíkova. Dopravní podnik města Brna proto již může zahájit dlouho připravované opravy kolejového svršku na ulici Křenová. Obě stavby byly koordinované, aby nedošlo k souběhu dvou takto velkých dopravních uzavírek.

K uzavírce ulice Křenové od křižovatky s Dornychem a Kolištěm po křižovatku s ulicí Čechyňská dojde od soboty 16. září. Dopravní omezení jsou povolena do 30. listopadu.

Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodnou úpravou silničního provozu na místě a jsou vedeny takto:

  • ve směru do centra jsou vedeny ulicemi Masná, Zvonařka, Dornych, případně po ulicích Mlýnská, Čechyňská, Špitálka, Rumiště
  • z centra centra směr ulice Špitálka je objízdná trasa vedena po ulicích Koliště, Cejl, Vlhká, Radlas a Špitálka
  • z centra ve směru na Olomouc je objízdná trasa vedena ulicemi Dornych, Plotní a Svatopetrská a dále dle trvalého dopravního značení
  • směrem k ulici Křenová, Olomoucká, Životského je objízdná trasa vedena po ulicích Dornych, Kalová a Masná

Bude zachován provoz tramvají linek 8, 9, 10 v jednokolejném úseku. Linky 31 a 33 pojedou ve směru do centra alternativní trasou, a to ulicí Hladíkova, Mlýnská a Rumiště. Ve směru z centra úsekem stavby projedou. Obdobně budou vedeny noční spoje. Podrobnější informace najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

Hlavním cílem prací na Křenové je rekonstrukce kolejového svršku. V koordinaci se společností Brněnské komunikace dojde k přesunu zastávky Vlhká před úřad práce. Zastávka bude nově bezbariérová a navázaná na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka. Pod povrchem provede společnost Brněnské vodárny a kanalizace opravu kanalizace. Součástí stavby je také úprava jízdních pruhů.


Uzavírka na Staré dálnici kvůli instalaci semaforů začne v neděli 17. září

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. Začaly tam proto úpravy, která si od neděle 17. září vyžádají dopravní omezení. Termín dokončení veškerých stavebních prací je dle smlouvy stanoven do 15. listopadu 2017

V první etapě bude uzavřen jízdní pás Staré dálnice ve směru od Bystrce za křižovatku s III/3842 ulicemi Kohoutovická a III/3842 Žebětínská a také silnice III/3842 Kohoutovická (v úseku křižovatky s III/3844 ul. Stará dálnice a III/3842 ul. Žebětínská)

Uzavírka v této podobě je povolena od 17. září do 6. října – v této době bude zajištěn průjezd MHD. O víkendu 7. a 8. října bude oblast uzavřena i pro MHD, která bude mít výlukový jízdní řád.

Jízda po Staré dálnici je v místě křižovatky svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Objízdné trasy jsou stanoveny takto:

  • Objízdná trasa ve směru Bystrc – Žebětín je obousměrně vedena ulicemi Stará dálnice – Dlážděná
  • Objízdná trasa ve směru Kohoutovice – Žebětín je obousměrně vedena ulicemi Žebětínská – Libušina třída – Chironova – Jihlavská (k.ú. Troubsko) – Pražská – Jihlavská – Stará dálnice – Dlážděná

Od 9. října do ukončení stavby bude doprava vedena opačným jízdním pásem Staré dálnice.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a okolní lesy nedovolují podstatně změnit tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu. Dopravní odborníci proto rozhodli, že ke zvýšení bezpečnosti křižovatky poslouží semafory.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude snížena rychlost na 50 km/h.

 


Na křižovatce Staré dálnice s Kohoutovickou a Žebětínskou se budou instalovat semafory

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. V následujících dnech tam proto začnou potřebné úpravy.

Od pondělí 11. září musí řidiči počítat s dočasným omezením provozu na Staré dálnici, kde bude ve středovém pásu probíhat montáž kabelů. Další stavební práce a výraznější omezení provozu začnou o týden později, tedy od 18. září. Podrobnosti o dopravních omezeních budou zveřejněna v týdnu od 11. září.

Termín dokončení veškerých stavebních prací je dle smlouvy stanoven do 15. listopadu 2017

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a poloha okolních lesních porostů nedovolují podstatně změnit geometrický tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu, proto bylo rozhodnuto vybavit křižovatku alespoň světelným signalizačním zařízením s dynamickým způsobem řízení a veřejným osvětlením.

Předmětem stavby je kromě instalace těchto zařízení provedení menších stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic v rozsahu dohodnutém s vlastníkem komunikací a úprava zastávky MHD Stará dálnice na silnici III/3842 (Žebětínské) ve směru jízdy na Bystrc a Žebětín.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude redukována rychlost na 50 km/h.


ŘSD opravuje Hladíkovu, práce na Křenové budou následovat až po jejím dokončení

Ředitelství silnic a dálnic v pondělí 14. srpna zahájilo dlouho plánované stavební práce na ulici Hladíkova, tedy úseku na městském okruhu přes řeku Svitavu. Probíhají zde práce na inženýrských sítích a také oprava krytu vozovky. Část prací zde provádí také společnost Brněnské komunikace, a to v koordinaci s ŘSD. Doprava je zde svedena do jednoho pruhu v každém směru, omezení jsou plánována na měsíc.

Plánovány jsou také stavební práce a dopravní omezení na Křenové ulici, kde bude Dopravní podnik města Brna opravovat koleje a přestavovat tramvajovou zastávku. Po vzájemné dohodě všech subjektů začnou tyto práce až poté, co bude dokončena Hladíkova ulice.


Karlova ulice bude od pondělí 7. 8. ve směru do Obřan průjezdná

Rekonstrukce sítí v křižovatce ulic Karlova a Provazníkova pokračují podle stanoveného harmonogramu. V pondělí 7. 8. vstoupí již do čtvrté etapy, která řidičům umožní průjezd Karlovou ulicí ve směru do Obřan.

Stále trvá uzavírka části jízdních pruhů na silnici I/42 ul. Provazníkova a Karlova. Na Tomkově náměstí je zakázáno levé odbočení ze silnice I/42 ul. Provazníkova na MK ul. Dukelská třída.

V křižovatce probíhá kompletní modernizace sítí a v jejím sousedství také demolice. Jde o přípravu na stavbu velkého městského okruhu v této oblasti. Díky tomu bude tato část města průjezdná ve dvou pruzích i v průběhu jeho stavby.

Práce v křižovatce mají podle harmonogramu skončit do konce srpna.


Na křižovatce Seifertovy a Okružní na Lesné probíhá oprava vozovky

 

Na křižovatce Seifertovy a Okružní na Lesné probíhá ve dnech 2. – 16. srpna oprava vozovky, která byla ve špatném technickém stavu.

Práce jsou rozděleny do dvou etap

  1. etapa: od 2. do 7. 8. bude uzavřen pravý jízdní pruh ze Seifertovy na Okružní
  2. etapa: od 8. do 16. 8. bude uzavřen celý rondel a nebude možné projet ze směru od Merhautovy ulice na ulici Okružní. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Porgesova a třída Generála Píky. Ve směru na Lesnou po dobu 2. etapy nebude obsluhována autobusová zastávka Poliklinika Lesná a zastávka Lesná, nádraží bude posunuta vzad pod ulici Lozíbky.

Schéma přechodného dopravního značení a objízdné trasy naleznete na tomto odkazu.

 


Od pondělí 26. 6. nelze na křižovatce Karlovy a Provazníkovy odbočit vlevo ve směru od Husovického tunelu

Na městském okruhu na křižovatce ulic Karlova a Provazníkova začínají v pondělí 26. června přípravné práce na rozsáhlejší rekonstrukci křižovatky. V době přípravných prací od 26. 6. do 30. 6. je v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova ve směru od Tomkova náměstí zakázáno odbočení vlevo do ulice Karlova kvůli demontáži středových ostrůvků.

Z tohoto důvodu je stanovena objízdná trasa: od Husovického tunelu z ul. Provazníkova se odbočuje směrem doleva už na Tomkově náměstí. Z Dukelské třídy budou řidiči směřování přes Tomkovo náměstí rovně.