V noci na sobotu se změní značení při průjezdu Plotní

Po dvou týdnech od zahájení prací na projektu Tramvaj Plotní se v noci na sobotu 24. 3. pozmění dopravní značení. Při příjezdu na Plotní z jihu z ulice Svatopetrská bude provoz obousměrně veden po jízdním pásu ve směru do města. Využit bude přejezd přes středový pás, který bylo po zahájení stavby nutné vybudovat. V uzavřeném pásu budou probíhat práce na kanalizaci. Z ulice Svatopetrská je zachován jednosměrný průjezd do ulice Kalová. Dále je uzavřen koncový úsek ulice Konopná. Novou podobu dopravního značení najdete zde.

Ulice Dornych stále zůstává uzavřena od Svatopetrské po obchodní dům Lidl. Stejné zůstávají i objízdné trasy.

 


Křižovatka na Sportovní bude v noci ze čtvrtka 21. 12. zprůjezdněna jako plnohodnotný kruhový objezd

V noci ze čtvrtka 21. prosince na pátek 22. prosince 2017 dojde k plnohodnotnému zprovoznění kruhového objezdu na ulici Sportovní u výjezdu z Královopolských tunelů. Otevřena bude jeho nově dostavěná část ve směru do centra města.K přepojení stávající silnice na nový objezd dojde mezi 22. hodinou a půlnocí.

Foto: původní podoba křižovatky


Dominikánská je opět průjezdná

Ulice Dominikánská je po opravě pátečního propadu vozovky opět průjezdná. Oznámila to v pondělí 18. prosince odpoledne společnost Brněnské komunikace, která provedla průzkum vzniklé dutiny a následně její zabezpečení tak, aby nehrozil další propad. Výduť pod povrchem vozovky vznikla kvůli propadu materiálu do blíže neprozkoumané části brněnského podzemí.


Ulice Dominikánská je kvůli propadu vozovky uzavřena, Veselou se jezdí obousměrně

/AKTUALIZOVÁNO 16. 12./ Krátce před polednem v pátek 15. prosince 2017 dostala společnost Brněnské komunikace hlášení o propadu vozovky v Brně na Dominikánské ulici před domem číslo 9. Nebylo jasné, o jak velkou dutinu pod povrchem vozovky se jedná. Vzhledem k vážnosti situace a nezbytnému zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v této oblasti bylo proto nevyhnutelné ulici Dominikánskou uzavřít.

Pro zajištění provozu slouží ulice Veselá, která bude nyní až do odvolání obousměrná.  S řízením provozu bude pomáhat i městská policie.

Následné práce ukázaly, že materiál pod povrchem komunikace se propadl do blíže nezmapované sítě brněnského podzemí. Kvůli tomu vznikla výduť. Po pečlivém průzkumu kritického místa bylo rozhodnuto o zabetonování tohoto prostoru tak, aby k dalšímu propadu nemohlo dojít. V průběhu neděle a  pondělního dopoledne bude nutno dodržet technologické postupy zrání betonu. V pondělí 18. prosince v odpoledních hodinách se plánuje opětovné zprovoznění ulice.


Křižovatka Staré dálnice s Kohoutovickou a Žebětínskou bude zprůjezdněna ve čtvrtek 23. 11.

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. V těchto dnech tam končí úpravy a dopravní omezení, která trvala od 11. září 2017.

Křižovatka bude zprovozněna ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v dopoledních hodinách. Hned poté bude následovat finální otestování a případné doladění světelně signalizačního zařízení, které je nutné provádět pouze za provozu. Při tomto upravování bude v případě potřeby řídit dopravu na místě Policie ČR.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a okolní lesy nedovolují podstatně změnit tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu. Dopravní odborníci proto rozhodli, že ke zvýšení bezpečnosti křižovatky poslouží semafory.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude snížena rychlost na 50 km/h.


Uzavírka na Křenové končí. Ulice bude průjezdná od pondělí 13. 11.

S více než dvou týdenním předstihem oproti původnímu plánu skončí v pondělí 13. listopadu rekonstrukce Křenové ulice. Ta bude opět průjezdná pro všechny vozy MHD a také automobilovou dopravu.

Křenová byla uzavřena od 16. září 2017 z důvodu rekonstrukce. Opravou prošel úsek od Koliště až po ulici Štěpánská. Během rekonstrukce se podařilo modernizovat kolejový svršek s ohledem na odhlučnění a snížení vibrací. V koordinaci se společností Brněnské komunikace došlo také k přesunu zastávky Vlhká. Tato zastávka je nově bezbariérová a navazuje na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka.

Kromě DPMB a společnosti BKOM se na rekonstrukci podílely i Brněnské vodárny a kanalizace, které zde provedly opravu kanalizace. Rekonstrukci ulice využily také Teplárny Brno pro položení chrániček pro budoucí horkovod přes ulici u křižovatky s ulicí Štěpánskou tak, aby v budoucnu Křenovou ulici nemusely v tomto místě překopávat.

Celá rekonstrukce vyšla Dopravní podnik města Brna na téměř 35 milionů korun. Poslední potřebné práce se podařilo dokončit o víkendu 11. a 12. listopadu. Původně plánovaný termín dokončení byl 30. listopadu.


Práce na Křenové finišují, o víkendu 11. a 12. 11. bude ulice zavřená i pro MHD

Práce Dopravního podniku města Brna na Křenové se podaří dokončit s předstihem. Uzavírka tak skončí o několik dní dříve, než byl původně oznámený termín 30. listopadu. Tramvaje tudy budou bez omezení projíždět již od pondělí 13. listopadu. Otevření ulice pro automobilovou dopravu je nyní v jednání.

V rámci finálních úprav ulice bude o víkendu 11. a 12. listopadu probíhat úplná uzavírka ulice Křenové pro veškerou dopravu. Tramvajové linky 8, 9 a 10 pojedou po výlukových trasách, linky 31 a 33 budou nahrazeny autobusy a uzavřený úsek objedou po okolních komunikacích (do města Mlýnská, Dornych, z města Dornych, Hladíkova, Masná), náhradní dopravu zajistí mimořádné linky x8 a x9. Pro auta platí stále stejné objízdné trasy.

Hlavním cílem prací na Křenové je rekonstrukce kolejového svršku. V koordinaci se společností Brněnské komunikace došlo k přesunu zastávky Vlhká před úřad práce. Zastávka bude nově bezbariérová a navázaná na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka. Pod povrchem provede společnost Brněnské vodárny a kanalizace opravu kanalizace. Součástí stavby je také úprava jízdních pruhů.


Kvůli dostavbě kruhového objezdu bude 4. a 5. 11. uzavřena křižovatka na Sportovní

Křižovatka na ulici Sportovní u výjezdu z Královopolských tunelů je přestavována na plnohodnotný kruhový objezd. Kvůli nutnosti napojení nové části objezdu bude 4. a 5. listopadu tato křižovatka ve směru z centra opět uzavřena – stejně jako o uplynulém víkendu.

Objízdná trasa je vedena po okolních komunikacích Sportovní, Cimburkova, malá okružní křižovatka, spojka mezi oběma okružními křižovatkami, okružní křižovatka Sportovní. Objízdná trasa bude na místě značena.

Chybějící část kruhového objezdu staví na základě dohody s městem Brnem společnost IMOS development jako součást své investice na sousedních pozemcích. K investici do dopravní infrastruktury se společnost zavázala v plánovací smlouvě s městem Brnem.

Foto: původní stav křižovatky před dostavbou


Kvůli dostavbě kruhového objezdu bude o víkendu 28. a 29. 10. uzavřena křižovatka na Sportovní

Křižovatka na ulici Sportovní u výjezdu z Královopolských tunelů je přestavována na plnohodnotný kruhový objezd. Kvůli nutnosti napojení nové části objezdu bude 28. a 29. října tato křižovatka ve směru z centra uzavřena.

Objízdná trasa je vedena po okolních komunikacích Sportovní, Cimburkova, malá okružní křižovatka, spojka mezi oběma okružními křižovatkami, okružní křižovatka Sportovní. Objízdná trasa bude na místě značena.

Chybějící část kruhového objezdu staví na základě dohody s městem Brnem společnost IMOS development jako součást své investice na sousedních pozemcích. K investici do dopravní infrastruktury se společnost zavázala v plánovací smlouvě s městem Brnem.

Město Brno využije aktuální uzavírku také k dalším pracím na průzkumu retenční nádrže Červený mlýn.

Foto: původní stav křižovatky před dostavbou


Na Malinovského náměstí před Magistrátem města Brna se dočasně nesmí parkovat

S účinností od pátku 27. října 2017 bylo zrušeno 5 parkovacích míst na Malinovského náměstí před Magistrátem města Brna. Na tomto kroku se shodla pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Brna, Policie ČR, Městské policie Brno, Brněnských komunikací a Dopravního podniku města Brna. Jde o opatření dočasné, jehož cílem je zvýšení kapacity křižovatky Malinovského náměstí – Koliště – Cejl při uzavírce ulice Křenové. Z toho důvodu se počítá s tím, že dočasné opatření bude platit do 30. listopadu, kdy má rekonstrukce Křenové skončit.

Dokumenty k tomuto kroku jsou od 16. října vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Brna a nebo také zde: výkresová dokumentace Malinovského náměstí

V ulici Za Divadlem se kvůli lepší průjezdnosti této lokality na základě doporučení skupiny měnilo také dopravní značení.