Ulice Dominikánská je kvůli propadu vozovky uzavřena, Veselou se jezdí obousměrně

/AKTUALIZOVÁNO 16. 12./ Krátce před polednem v pátek 15. prosince 2017 dostala společnost Brněnské komunikace hlášení o propadu vozovky v Brně na Dominikánské ulici před domem číslo 9. Nebylo jasné, o jak velkou dutinu pod povrchem vozovky se jedná. Vzhledem k vážnosti situace a nezbytnému zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v této oblasti bylo proto nevyhnutelné ulici Dominikánskou uzavřít.

Pro zajištění provozu slouží ulice Veselá, která bude nyní až do odvolání obousměrná.  S řízením provozu bude pomáhat i městská policie.

Následné práce ukázaly, že materiál pod povrchem komunikace se propadl do blíže nezmapované sítě brněnského podzemí. Kvůli tomu vznikla výduť. Po pečlivém průzkumu kritického místa bylo rozhodnuto o zabetonování tohoto prostoru tak, aby k dalšímu propadu nemohlo dojít. V průběhu neděle a  pondělního dopoledne bude nutno dodržet technologické postupy zrání betonu. V pondělí 18. prosince v odpoledních hodinách se plánuje opětovné zprovoznění ulice.


Křižovatka Staré dálnice s Kohoutovickou a Žebětínskou bude zprůjezdněna ve čtvrtek 23. 11.

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. V těchto dnech tam končí úpravy a dopravní omezení, která trvala od 11. září 2017.

Křižovatka bude zprovozněna ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v dopoledních hodinách. Hned poté bude následovat finální otestování a případné doladění světelně signalizačního zařízení, které je nutné provádět pouze za provozu. Při tomto upravování bude v případě potřeby řídit dopravu na místě Policie ČR.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a okolní lesy nedovolují podstatně změnit tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu. Dopravní odborníci proto rozhodli, že ke zvýšení bezpečnosti křižovatky poslouží semafory.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude snížena rychlost na 50 km/h.


Uzavírka na Křenové končí. Ulice bude průjezdná od pondělí 13. 11.

S více než dvou týdenním předstihem oproti původnímu plánu skončí v pondělí 13. listopadu rekonstrukce Křenové ulice. Ta bude opět průjezdná pro všechny vozy MHD a také automobilovou dopravu.

Křenová byla uzavřena od 16. září 2017 z důvodu rekonstrukce. Opravou prošel úsek od Koliště až po ulici Štěpánská. Během rekonstrukce se podařilo modernizovat kolejový svršek s ohledem na odhlučnění a snížení vibrací. V koordinaci se společností Brněnské komunikace došlo také k přesunu zastávky Vlhká. Tato zastávka je nově bezbariérová a navazuje na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka.

Kromě DPMB a společnosti BKOM se na rekonstrukci podílely i Brněnské vodárny a kanalizace, které zde provedly opravu kanalizace. Rekonstrukci ulice využily také Teplárny Brno pro položení chrániček pro budoucí horkovod přes ulici u křižovatky s ulicí Štěpánskou tak, aby v budoucnu Křenovou ulici nemusely v tomto místě překopávat.

Celá rekonstrukce vyšla Dopravní podnik města Brna na téměř 35 milionů korun. Poslední potřebné práce se podařilo dokončit o víkendu 11. a 12. listopadu. Původně plánovaný termín dokončení byl 30. listopadu.


Práce na Křenové finišují, o víkendu 11. a 12. 11. bude ulice zavřená i pro MHD

Práce Dopravního podniku města Brna na Křenové se podaří dokončit s předstihem. Uzavírka tak skončí o několik dní dříve, než byl původně oznámený termín 30. listopadu. Tramvaje tudy budou bez omezení projíždět již od pondělí 13. listopadu. Otevření ulice pro automobilovou dopravu je nyní v jednání.

V rámci finálních úprav ulice bude o víkendu 11. a 12. listopadu probíhat úplná uzavírka ulice Křenové pro veškerou dopravu. Tramvajové linky 8, 9 a 10 pojedou po výlukových trasách, linky 31 a 33 budou nahrazeny autobusy a uzavřený úsek objedou po okolních komunikacích (do města Mlýnská, Dornych, z města Dornych, Hladíkova, Masná), náhradní dopravu zajistí mimořádné linky x8 a x9. Pro auta platí stále stejné objízdné trasy.

Hlavním cílem prací na Křenové je rekonstrukce kolejového svršku. V koordinaci se společností Brněnské komunikace došlo k přesunu zastávky Vlhká před úřad práce. Zastávka bude nově bezbariérová a navázaná na přechod pro chodce řízený světelnou signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka. Pod povrchem provede společnost Brněnské vodárny a kanalizace opravu kanalizace. Součástí stavby je také úprava jízdních pruhů.


Kvůli dostavbě kruhového objezdu bude 4. a 5. 11. uzavřena křižovatka na Sportovní

Křižovatka na ulici Sportovní u výjezdu z Královopolských tunelů je přestavována na plnohodnotný kruhový objezd. Kvůli nutnosti napojení nové části objezdu bude 4. a 5. listopadu tato křižovatka ve směru z centra opět uzavřena – stejně jako o uplynulém víkendu.

Objízdná trasa je vedena po okolních komunikacích Sportovní, Cimburkova, malá okružní křižovatka, spojka mezi oběma okružními křižovatkami, okružní křižovatka Sportovní. Objízdná trasa bude na místě značena.

Chybějící část kruhového objezdu staví na základě dohody s městem Brnem společnost IMOS development jako součást své investice na sousedních pozemcích. K investici do dopravní infrastruktury se společnost zavázala v plánovací smlouvě s městem Brnem.

Foto: původní stav křižovatky před dostavbou


Kvůli dostavbě kruhového objezdu bude o víkendu 28. a 29. 10. uzavřena křižovatka na Sportovní

Křižovatka na ulici Sportovní u výjezdu z Královopolských tunelů je přestavována na plnohodnotný kruhový objezd. Kvůli nutnosti napojení nové části objezdu bude 28. a 29. října tato křižovatka ve směru z centra uzavřena.

Objízdná trasa je vedena po okolních komunikacích Sportovní, Cimburkova, malá okružní křižovatka, spojka mezi oběma okružními křižovatkami, okružní křižovatka Sportovní. Objízdná trasa bude na místě značena.

Chybějící část kruhového objezdu staví na základě dohody s městem Brnem společnost IMOS development jako součást své investice na sousedních pozemcích. K investici do dopravní infrastruktury se společnost zavázala v plánovací smlouvě s městem Brnem.

Město Brno využije aktuální uzavírku také k dalším pracím na průzkumu retenční nádrže Červený mlýn.

Foto: původní stav křižovatky před dostavbou


Na Malinovského náměstí před Magistrátem města Brna se dočasně nesmí parkovat

S účinností od pátku 27. října 2017 bylo zrušeno 5 parkovacích míst na Malinovského náměstí před Magistrátem města Brna. Na tomto kroku se shodla pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Brna, Policie ČR, Městské policie Brno, Brněnských komunikací a Dopravního podniku města Brna. Jde o opatření dočasné, jehož cílem je zvýšení kapacity křižovatky Malinovského náměstí – Koliště – Cejl při uzavírce ulice Křenové. Z toho důvodu se počítá s tím, že dočasné opatření bude platit do 30. listopadu, kdy má rekonstrukce Křenové skončit.

Dokumenty k tomuto kroku jsou od 16. října vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Brna a nebo také zde: výkresová dokumentace Malinovského náměstí

V ulici Za Divadlem se kvůli lepší průjezdnosti této lokality na základě doporučení skupiny měnilo také dopravní značení.


Ulici Kotlářskou uzavřela havárie vodovodního potrubí

V noci ze čtvrtku na pátek 20. října došlo k havárii hlavního zásobovacího řadu DN 500 (500 mm) na ulici Kotlářská, v křižovatce s ulici Botanická. Nehoda se stala kolem druhé hodiny v noci v křižovatce s ulici Botanická.

Havárie vedla k úplnému uzavření ulice Kotlářská pro individuální dopravu, a to od ulice Kounicova až po ulici Pionýrská. Pro MHD zůstal průjezd zachován. Ostatní doprava je vedena po souběžných ulicích.

Brněnské vodárny a kanalizace na odstranění havárie intenzivně pracují od časných ranních hodin. V Pokud nedojde ke komplikacím, havárie na vodovodu bude pátek v odpoledních hodinách odstraněna. Aktuální vývoj oprav je možné sledovat zde.

Od sobotních 8:30 byl na ulici Kotlářská provizorně zprovozněn jeden jízdní pruh v každém směru.

Pravděpodobnou příčinou havárie je dopravní zátěž. Došlo k tržení roury v délce minimálně 2 metrů. Poslední havárii na tomto vodovodu je evidována v roce 1954.


V ulici Za divadlem se změnilo dopravní značení

V pátek 13. října bylo v ulici Za divadlem instalováno nové dopravní značení. Při výjezdu od parkovacích míst za Mahenovým divadlem nyní řidiči nebudou pokračovat na Malinovského náměstí. Na základě přikázaného směru jízdy vlevo bude provoz směřován k ulici Jezuitská.

 

Dosavadní úprava provozu vedla bohužel k tomu, že vozidla vyjíždějící z ulice Za divadlem blokovala městskou hromadnou dopravu na Malinovského náměstí. To následně působilo komplikace i v blízké křižovatce Cejlu a Koliště. Na vhodnosti nového značení se shodla pracovní skupina složená především ze zástupců města Brna, Policie ČR, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna, Brněnských komunikací.

V procesu přípravy je také další novinka v oblasti Malinovského náměstí – dočasné zrušení části parkovacích míst před Magistrátem města Brna na Malinovského náměstí vyhrazených pro úřad. Díky tomu nebudou muset ostatní řidiči při objíždění parkujících aut vjíždět na koleje, což opět pomůže dopravě v této lokalitě.

Již dříve se na základě této spolupráce začali policisté více podílet na řízení dopravy na problematických křižovatkách.


Kvůli opravě havarijního stavu plynovodu bude od 16. října omezena doprava na Hněvkovského

Od pondělí 16. října budou probíhat opravy plynovodu v Hněvkovského ulici (na silnici I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno – Jih). Práce si vyžádají uzavírku pravého jízdního pruhu ve směru do centra. Jde o nutnou opravu v plynovodu v havarijním režimu. Nejde o plánovanou opravu. Problémy podle informací společnosti Innogy způsobila plošná koroze plynovodu.

Omezení začne cca 20 metrů před křižovatkou Hněvkovského s ulicí Pompova (za viaduktem) a skončí cca 60 metrů za touto křižovatkou. (Přiložená fotografie je ilustrační, dopravní omezení začne až za viaduktem)

Výjezd z ulice Pompova bude umožněn, v ulici Hněvkovského bude doprava do centra vedena jedním jízdním pruhem. Této situaci budou přizpůsobeny také intervaly semaforů na okolních křižovatkách, aby byla doprava co nejplynulejší.

Povolení k dopravnímu omezení platí od 16. října do 13. listopadu. Město Brno je se společností Innogy v kontaktu s cílem dobu dopravního omezení co nejvíce zkrátit, pokud to bude technologicky možné.