Práce na Valchařské omezí dopravu od 14. 9. Výluka MHD začne už 11. 9.

Poté, co byly ukončeny stavební práce v křižovatce ulic Karlova/Provazníkova, začne nyní celková rekonstrukce ulice Valchařská. Práce potrvají 14 měsíců. Výluka tramvajové linky číslo 4 začne v pondělí 11. září 2017, kdy si stavební firma převezme staveniště.
Realizace stavebních prací začne nejdříve 14. září 2017, stejně jako dopravní omezení. Podrobnější informace naleznete na stránce věnované této rozsáhlé rekonstrukci.


Křižovatka Karlovy a Provazníkovy už je průjezdná

Stavební práce v křižovatce ulic Karlova a Provazníkova jsou již u konce. Řidiči tak tímto místem městského okruhu mohou jezdit bez omezení. Stavební firma bude na místě pokračovat s demolicemi nemovitostí, které musí ustoupit připravované stavbě velkého městského okruhu v této oblasti. Vliv na dopravu však tyto demolice mít nebudou.

V polovině září se začne pracovat na ulici Valchařská, která při rekonstrukci Karlovy sloužila pro řidiče jako objízdná trasa.


Karlova ulice bude od pondělí 7. 8. ve směru do Obřan průjezdná

Rekonstrukce sítí v křižovatce ulic Karlova a Provazníkova pokračují podle stanoveného harmonogramu. V pondělí 7. 8. vstoupí již do čtvrté etapy, která řidičům umožní průjezd Karlovou ulicí ve směru do Obřan.

Stále trvá uzavírka části jízdních pruhů na silnici I/42 ul. Provazníkova a Karlova. Na Tomkově náměstí je zakázáno levé odbočení ze silnice I/42 ul. Provazníkova na MK ul. Dukelská třída.

V křižovatce probíhá kompletní modernizace sítí a v jejím sousedství také demolice. Jde o přípravu na stavbu velkého městského okruhu v této oblasti. Díky tomu bude tato část města průjezdná ve dvou pruzích i v průběhu jeho stavby.

Práce v křižovatce mají podle harmonogramu skončit do konce srpna.


Od soboty 1. července začíná úplná uzavírka Karlovy ulice

Od soboty 1. července je nutné počítat s dopravním omezením v důležitém úseku velkého městského okruhu v Brně na silnici I. tř. č. 42, v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova. Vjezd do Karlovy ulice nebude z této křižovatky vůbec možný. Řidiči musí počítat i s uzavírkou části jízdních pruhů na silnici I/42 Provazníkova a Karlova.

Nařízené objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou odkloněny po silnicích II. tříd přes Ochoz u Brna. Pro místní dopravu bude objízdná trasa směr Maloměřice a Obřany vedena přes Tomkovo náměstí a ul. Valchařskou.

Silnice I/42 v trase městského okruhu zůstane průjezdná, byť ve sníženém jízdním komfortu, po celou dobu realizace stavby, tj. od 1. července do 1. září letošního roku. Stavební práce na silnici I. třídy budou probíhat po jednotlivých etapách za mimořádných dopravních opatření (odpojené světelné signalizační zařízení v křižovatce, dočasná stavební úprava středového ostrůvku) tak, že vždy bude zachován průjezd min. jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy pro veškerou dopravu.

Důvodem prací je kompletní modernizace sítí a také demoliční práce, které jsou nutné z důvodů navazující výstavby velkého městského okruhu v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Město Brno se tak připravuje na to, aby byla tato část velkého městského okruhu průjezdná ve dvou pruzích i v průběhu připravované stavby velkého městského okruhu.

Další podrobnosti o dopravních omezeních najdete zde.


Od pondělí 26. 6. nelze na křižovatce Karlovy a Provazníkovy odbočit vlevo ve směru od Husovického tunelu

Na městském okruhu na křižovatce ulic Karlova a Provazníkova začínají v pondělí 26. června přípravné práce na rozsáhlejší rekonstrukci křižovatky. V době přípravných prací od 26. 6. do 30. 6. je v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova ve směru od Tomkova náměstí zakázáno odbočení vlevo do ulice Karlova kvůli demontáži středových ostrůvků.

Z tohoto důvodu je stanovena objízdná trasa: od Husovického tunelu z ul. Provazníkova se odbočuje směrem doleva už na Tomkově náměstí. Z Dukelské třídy budou řidiči směřování přes Tomkovo náměstí rovně.


Přípravné práce na křižovatce Karlova/Provazníkova začnou dříve

Stavební práce na křižovatce ulic Karlova a Provazníkova začnou dříve. Domluvilo se na tom město Brno se stavební firmou, která má tuto zakázku na starosti. V týdnu od 12. června začínají zábory chodníků přilehlých ke křižovatce. Od 26. června by se práce měly dotknout i dopravy, nebude možné odbočit z Provazníkovy ulice do Karlovy.

Předání staveniště a zahájení stavebních prací bylo původně naplánováno na 1. července. Dřívější zahájení bude sloužit jako pojistka, že ani v případě nečekaných okolností se zde nebude stavět déle než do konce srpna. Jakmile budou práce na tomto místě skončené a Karlova ulice bude opět průjezdná, začne rozsáhlá rekonstrukce nedaleké ulice Valchařská, při které bude ulice Karlova sloužit jako objízdná trasa