14. 9. 2017

Uzavírka na Staré dálnici kvůli instalaci semaforů začne v neděli 17. září

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. Začaly tam proto úpravy, která si od neděle 17. září vyžádají dopravní omezení. Termín dokončení veškerých stavebních prací je dle smlouvy stanoven do 15. listopadu 2017

V první etapě bude uzavřen jízdní pás Staré dálnice ve směru od Bystrce za křižovatku s III/3842 ulicemi Kohoutovická a III/3842 Žebětínská a také silnice III/3842 Kohoutovická (v úseku křižovatky s III/3844 ul. Stará dálnice a III/3842 ul. Žebětínská)

Uzavírka v této podobě je povolena od 17. září do 6. října – v této době bude zajištěn průjezd MHD. O víkendu 7. a 8. října bude oblast uzavřena i pro MHD, která bude mít výlukový jízdní řád.

Jízda po Staré dálnici je v místě křižovatky svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Objízdné trasy jsou stanoveny takto:

  • Objízdná trasa ve směru Bystrc – Žebětín je obousměrně vedena ulicemi Stará dálnice – Dlážděná
  • Objízdná trasa ve směru Kohoutovice – Žebětín je obousměrně vedena ulicemi Žebětínská – Libušina třída – Chironova – Jihlavská (k.ú. Troubsko) – Pražská – Jihlavská – Stará dálnice – Dlážděná

Od 9. října do ukončení stavby bude doprava vedena opačným jízdním pásem Staré dálnice.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a okolní lesy nedovolují podstatně změnit tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu. Dopravní odborníci proto rozhodli, že ke zvýšení bezpečnosti křižovatky poslouží semafory.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude snížena rychlost na 50 km/h.

 Sdílet na: